AT Skog/Skogeier/Ny skogeier

Hvem kontakter jeg?

Din første kontakt i AT Skog er din lokale skogbruksleder.

  • Skogbrukslederne i AT Skog er skogfaglige rådgivere, som vurderer skogseiendommens verdier og muligheter.
  • Som medlem er du garantert omsetning av tømmeret ditt gjennom AT Skog.
  • AT Skog kan utføre alle nødvendige oppgaver i skogbruket. Fra stubbe til kunde, fra planting og skogpleie til langsiktige forvaltningsplaner til glede for kommende generasjoner.
  • Som medlem i AT Skog kan du benytte deg av alle våre skogbrukstjenester fra A til Å.
BEDRESKOG forvaltning

Er et produkt for et enklere og mer lønnsomt skogbruk.
AT Skog har fellesskapet og fagkompetansen du trenger – uansett om du ønsker å være en aktiv eller passiv skogeier.

Ny skogeier, og trenger en plan for skogen din?

Kjetil kan se om det finnes en skog- og miljøplan for eiendommen din

Har du plan, og ønsker denne digitalt?

Da kan Jon Bjarne sjekke om ALLMA er tilgjengelig for din eiendom

Lurer du på om du bør bli medlem?

Les mer og finn tegningsblankett her, eller ta kontakt med Turid.