Medlemskap

AT Skog er en medlemsorganisasjon – et fellesskap

Som medlem i AT Skog, er du medeier i et skogeierfelleskap med rundt 8700 skogeiere i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. AT Skog jobber for skogeiernes økonomiske og næringspolitiske interesser. AT Skog jobber også med skogpolitikk gjennom Norges skogeierforbund sammen med tre andre skogeiersamvirker i Norge. Skogeierlagene i vår geografi tilbyr medlemmene aktivitet, kompetanse og nettverk i lokalmiljøet.

 • Fortrinnsrett til avsetning av tømmer gjennom AT Skog
 • Rett til eventuell etterbetaling for tømmeromsetning og forrentning av innskutt andelskapital
 • En del konsulenttjenester og rådgivningstjenester til redusert pris
 • Rådgivning og hjelp med næringspolitisk saker
 • Mulighet for å benytte deg av innskuddsordning
 • Benytte deg av AT Skog veifinans – AT Skog forskutterer utgiftene til skogsbilvei der hogst er mulig
 • Gratis basisversjon av vår digitale skogbruksplan, Allma basis (forutsetter at det finnes skogbruksplan på eiendommen)
 • AT Skog veiforsikring for alle dine private veier
 • Påvirke AT Skog gjennom eierskap
 • Delta i faglige arrangement i det lokale skogeierlaget og AT Skog
 • Advokatbistand
 • Magasinet Skog med nyhetsbrevet fra AT Skog 8 ganger/år
 • Fordelsprogrammet Agrol

Last ned, fyll ut, og send tegningsblanketten på epost eller via post til oss.

Tegningsblankett AT Skog

Du kan også ta kontakt med Turid på epost turid.sandberg@atskog.no 

Få full oversikt gjennom Min side. Her gjennomføres alle bestillinger, i tillegg til å gi deg oversikt over økonomi og dokumenter av betydning for deg og din skogeiendom.
Logg inn med Bank-ID HER

Logg inn med Bank-ID HER, velg hvilken tilgang du ønsker, og fyll ut informasjonen det bes om. Har du noen spørsmål? Send en epost til atpost@atskog.no