AT Skog/Skogeier/Medlemskap og Min side

Medlemskap

Som medlem i AT Skog, er du medeier i et skogeierfelleskap med over 9000 skogeiere i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. AT Skog jobber for skogeiernes økonomiske og næringspolitiske interesser. Sammen med 3 andre skogeiersamvirker i Norge, jobber også AT Skog med skogpolitikk gjennom Norges skogeierforbund. Skogeierlagene i vår geografi tilbyr medlemmene aktivitet, kompetanse og nettverk i lokalmiljøet.

Medlemsfordeler
 • Fortrinnsrett til avsetning av tømmer gjennom AT Skog
 • Stordriftstillegg og eierskiftetillegg i forbindelse med tømmeroppgjør
 • Rett til eventuell etterbetaling for tømmeromsetning og forrentning av innskutt andelskapital
 • En del konsulenttjenester og rådgivningstjenester til redusert pris
 • Rådgivning og hjelp med næringspolitisk saker
 • Mulighet for å benytte deg av innskuddsordning
 • Benytte deg av Bedreskog veifinans – AT Skog forskutterer utgiftene til skogsbilvei der hogst er mulig
 • 10 % rabatt på brukontroll. Kontakt Akontroll
 • Gratis basisversjon av vår digitale skogbruksplan, Allma basis (forutsetter at det finnes skogbruksplan på eiendommen)
 • Den kollektive ansvarsforsikringen Hvisat for alle dine private veier
 • Påvirke AT Skog gjennom eierskap
 • Delta i faglige arrangement i det lokale skogeierlaget og AT Skog
 • Advokatbistand
 • Magasinet Skog med nyhetsbrevet fra AT Skog 8 ganger/år
 • Fordelsprogrammet Agrol
Jeg vil bli medlem

Last ned, fyll ut, og send tegningsblanketten på e-mail eller via post til oss.

Min side

Få full oversikt gjennom Min side. Her gjennomføres alle bestillinger, i tillegg til å gi deg oversikt over økonomi og dokumenter av betydning for deg og din skogeiendom.
Logg inn med Bank-ID HER, eller ved å trykke på MIN SIDE øverst på denne nettsiden.

Førstegangs innlogging
VALG 1 – JEG HAR ALLEREDE ET KUNDEFORHOLD
 • Dette valget er for deg som allerede er registrert i våre systemer og har et kundeforhold til oss.
 • Når du klikker på dette valget i Min side, må du fylle ut hva slags tilgang du ønsker og ditt mobilnummer.
 • Når vi har behandlet forespørselen din manuelt og kontrollert opplysningene du har oppgitt, mottar du en SMS fra oss med beskjed om at tilgang er opprettet.
 • Forespørselen vil vanligvis bli behandlet i løpet av to timer.
VALG 2 – JEG HAR IKKE ET KUNDEFORHOLD
 • Dette er for deg som er i kontakt med oss for første gang og ønsker å opprette et kundeforhold til oss.
 • Når du klikker på dette valget i Min side, må du fylle ut hva slags kundeforhold du ønsker og kontaktinformasjonen vi trenger for å registrere deg. Her må eiendom også skrives inn.
 • Når vi har mottatt forespørselen din og registrert deg, vil vi ta kontakt om kundeforholdet ditt og annen praktisk informasjon.
 • Forespørselen vil vanligvis bli behandlet i løpet av tre virkedager.