AT Skog/Skogeier/Skogbruksplan

Skogbruksplan

En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Planen består av lett lesbare kart og råd om hvordan eiendommen bør drives best mulig med hensyn til økonomi og miljø i et langsiktig perspektiv.

AT Skog utfører også områdetakster, fellestakster og enkelttakster.

Hvorfor trenger jeg ny skogbruksplan?

Du trenger skogbruksplanen for å ha oversikt over aldersfordeling og volum i skogen. Planen er et godt verktøy til drift av eiendommen. Det blir enklere å sende dokumentasjon når du skal søke tilskudd til planting og ungskogpleie. Beslutninger du gjør i dag, får konsekvenser langt inn i fremtiden. En plan for skogen gir best resultat.

Hva er miljøregistrering?

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. For å selge tømmer, må du ha en miljøsertifisert eiendom. Resultatene legges inn i skogbruksplanen. Kan jeg bruke skogfondet mitt til skogbruksplan? Ja, det kan du. Her kan du sjekke din skogfondskonto.

Fra perm til skjerm

Planen blir presentert i perm, men AT Skog anbefaler i tillegg den digitale løsningen. Kart- og planverktøyet ALLMA i basisversjon, er gratis for medlemmer i AT Skog som har ny skogbruksplan. Da får du alltid oppdatert informasjon om skogeiendommen din på pc, nettbrett og mobil.

Hvem starter en planprosess?

Statsforvalteren tar initiativ til nye skogbruksplaner i en kommune. Per i dag gir staten 50 prosent tilskudd til skogbruksplaner. AT Skog er en utøvende aktør, som får oppdrag etter anbudsrunde.

Spørsmål?

Kontakt plansjef, Kjetil Vinje 

Digital skogbruksplan

Ta med deg skogbruksplanen i lomma! Vår digitale skogbruksplan kalles ALLMA. Du kan velge mellom to versjoner: ALLMA basis og ALLMA Standard.

For å få digital skogbruksplan forutsettes det at det finnes skogbruksplan for eiendommen.

ALLMA basis

Det er mange gode grunner til å bestille en digital skogbruksplan:

 • Alltid oversikt over skogeiendommen
 • Konkrete forslag til hva du bør utføre av tiltak i skogen
 • Oppdatert informasjon
 • Har du dekning, har du tilgang
 • Har du ikke dekning, laster du ned offline-versjon før du går ut
 • Søk på detaljer (areal, kubikk, miljøfigurer, skogdata m.m.)
 • Enkelt verktøy for gode prioriteringer
 • ALLMA er et godt dokumentasjonsverktøy

Til høyre kan du gå inn på mer omfattende rapporter og lister over skogeiendommen din. Hovedtallsrapport viser det samme som skogbruksplanen, men er ofte fremskrevet til nyere dato.

Tiltaksrapport viser alle tiltak og gjennomføringsgrad på eiendommen din.

Bestandsliste viser den samme bestandslisten som i skogbruksplanen, men denne er også ofte fremskrevet.

ALLMA standard

Med ALLMA standard får du disse tilleggsfunksjonene:

 • Oppdatert hovedtallsrapport (oversikt over volum og verdi i skogen)
 • Sporlogg/tracklogg
 • Tegneverktøy
 • Verktøy for å lage kart og eksportere kartfiler
 • Andre oppdateringer etter avtale (Grenseendringer, tiltak utført av andre aktører, gamle hogster m.m.)
 • Oppdatering av tiltak utført av AT Skog er inkludert.
Priser
Bestillingsskjema

Fyll ut skjema om du ønsker å bestille digital skogbruksplan.

Om skogbruksplanen din er av nyere dato (etter 2008), vil du motta brukernavn og passord i løpet av kort tid. Planer produsert før 2008, kan legges inn i påvente av ny takst i kommunen.

For spørsmål – kontakt plansjef, Kjetil Vinje

Se skogbruksplanens nettside her: ALLMA

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Jakt- og temakart

Du kan bestille kart etter eget ønske. Gi oss beskjed om hva du vi vise og vi fikser det for deg. Dersom du ønsker et papirkart til utebruk, kan vi laminere det slik at det tåler vær og vind.