Stell av skogen/skogkultur

Å utføre skogkultur innebærer riktig stell av skogen. Dette gjøres for å øke produktiviteten i skogen og kvaliteten på tømmeret. Eksempler på dette er planting, markberedning, treslagsskifte, suppleringsplanting, ungskogpleie og gjødsling.

Markberedning
Pris per dekar ligger normalt fra 450 til 600 kroner.

Planter/planting
Se Min side

Ungskogpleie
Pris per dekar ligger normalt i intervallet 500 til 1000 kroner.

Du kan få tilskudd for flere tiltak i skogen din. Fullstendig liste finner du her: landbruksdirektoratet.no

Hvordan får man utbetalt tilskudd? Se video på bare 1 minutt her: Tilskudd i skogbruket

Skogfond er skogeiers skatteparadis
Staten ønsker aktivitet i skogen, og gavepakken er skogfond. Bruker du dette fondet til investeringer i skogen er hele 85% av beløpet skattefritt! Formålet med skogfond er å sikre at det finnes penger til å plante, drive ungskogpleie, bygge vei og betale for andre investeringer i skogen. Pengene følger eiendommen og utbetales etter søknad til kommunen.

Se film om skogfond her: Skogfond

Tilskuddssats varierer fra kommune til kommune.

Tilskuddssats finner du på nettsiden til kommunen din. Ta eventuelt kontakt med skogsjef i kommunen.

Skogkurs har laget en veileder for å beregne skatt i skogbruket. Veilederen heter «Skogbeskatning» og finnes på skogkurs.no

Vi har oppsummert denne veilederen i en film på bare 5 minutter. Finn ut hvilken skattesats som gjelder for din skogeiendom her: Skatt i skogbruket

Tiltaket går ut på å blottlegge mineraljord slik at det skapes gode spireplasser for frø. Hvilken metode og maskineriet som skal benyttes bestemmes ut fra foryngelsesform og topografi.

Alle norske skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse.

Planting er en forutsetning for å kunne lykkes med foryngelse av den bedre skogsmarka.

Bestill planter på Min side.

Plantene blir som regel tilgjengelige i april/mai for vårplanting og i september for høstplanting.

Du får sms fra oss når plantene kan hentes.

Utstyr til planting kan du kjøpe på norlog.no

Usikker på hvilket utstyr du trenger? Sjekk ut denne spillelisten på YouTube: Plantetips med Ivan

Det er mange fordeler med riktig stell av skogen mens den er i ungdomsfasen:

  • Ryddet skog er trivelig å ferdes i
  • Trærne holder seg friskere og står mer stabilt i vær og vind når de får nok plass, lys og næring
  • Det er bedre økonomi for skogeieren og klimaet
  • Verdien på tømmeret øker med rundt 50 prosent fram til barnebarna skal ta ut den hogstmodne skogen
  • Skogen lagrer betydelig mer CO2 jo større trærne blir

Da har vi en liten huskeliste til deg:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å bestille?

Da tar du kontakt med skogkulturansvarlig i din geografi, eller fyller ut bestillingsskjemaet:

Telemark
Lars Egil Libjå
lars.egil.libjaa@atskog.no
95150856

Agder
Gunnar Evja
gunnar.evja@atskog.no
901 59 719

Rogaland og Vestland
Knut Anders Eknes
knut.eknes@atskog.no
928 51 869

    Planter og planting bestilles på Min side
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.