Maria Knagenhjelm og Jan Ivar Rødland ser på miljøregistreringer i skogen ved hjelp av programmet ALLMA på en ipad.

Ikke all skog skal hugges

16/07/2021

Jan Ivar Rødland og Maria Knagenhjelm møtes i et område på Vestlandet som skogeier har tilbudt til vern. Landskapet har vært urørt i lang tid. Vi er omgitt av levende og døde trær og et yrende fugleliv. Tar vi en nærmere titt på den døde veden, ser vi også et mikroliv de fleste av oss