Skogbruksleder/kontaktperson i Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal og Luster.

Olav er også vikar i Sunnfjord, Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund, Høyanger og Gulen frem til 6. juni.