Skogbruksleder/kontaktperson i Kinn sør, Sunnfjord, Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund, Høyanger og Gulen.

I permisjon frem til 6. juni. Olav og Kjell Magne er vikarer.

Olav: olav.bremer@atskog.no, 469 17 374
Kjell Magne: kjell.aashamar@atskog.no, 909 60 274