Årsmøte ferdig på 19 minutter

– Dette er et av tidenes raskeste årsmøter, konkluderte styreleder Olav A. Veum da AT Skogs nye styre fikk oppmuntrende applaus etter 19 minutter.

Utsendinger fra 69 valgkretser i AT Skog var innkalt til ekstraordinært årsmøte i Kristiansand denne uka. Formålet var å velge et styre som en overgangsordning etter fusjonen tidligere i år.

Styrer til neste årsmøte

Det nye styret fungerer fram til årsmøte 7. mai. Styreleder Olav A. Veum og nestleder Halvor Brosvik fortsetter begge i sine verv i tråd med fusjonsplanen.

Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt. Og vipps, så var årsmøtet formelt over.

Dette er AT Skogs styre: Bak fra v. Bengt Drageset (fast møtende vara), Hilde Haukom fra de ansatte, Even Hedland, adm.dir. Anders R. Øynes og Hølje Kr. Jore. Foran fra v. Gunn Haga Brekka, styreleder Olav A. Veum, nestleder Halvor Brosvik, Åse Egeland og Birgit Eiken.

Utsiktene de neste ti årene

Etter årsmøtet ble det bedre tid til god skogprat mellom utsendingene, innspill til styret og administrasjonen og presentasjoner om status for fusjonen, organisasjonen og markedet.

– Mye skal på plass etter en fusjon og det skal tas mange riktige valg underveis. Samtidig med dette arbeidet, har vi ikke mistet fart. 2019 blir et rekordår med enorm aktivitet i skogen, sier styreleder Olav A. Veum.

– De store grunnleggende utsiktene er positive. Skogbruket leverer på alt samfunnet er opptatt av med vårt unike, fornybare råstoff.

– Europa vil trenge mer norsk tømmer etter billeangrep i skogen. Hele Vestlandet, Agder og Telemark har en veldig god posisjon for å levere friskt tømmer ut i markedet.

– Siden markedet i øyeblikket er preget av overproduksjon, må vi tilpasse oss dette for å oppnå best mulig tømmerpris, sier Veum.

Kraften i fellesskapet

Administrerende direktør, Ander R. Øynes, forklarte til årsmøtet at fusjonen nettopp denne dagen hadde formelt sitt 40 dagers jubileum.

– Vi har hatt et utrolig godt tempo i fusjonen, samtidig som vi har fulgt opp daglig drift. Vi har gjort jobben selv på en kostnadseffektiv måte, presiserte Øynes.

– AT Skog er blitt en betydelig butikk i et internasjonalt marked og vi jobber hele tiden for best mulig pris for råvaren skogeierne leverer.

– Prisnedgangen på sagtømmer og massevirke er ikke dramatisk. Prisene er fortsatt gode, men overproduksjon i 2019 får en priseffekt. Derfor er det så viktig med produksjonsstyring der vi tilpasser oss markedet, presiserte Øynes.

Effekt i markedet

Effekten av fusjonen er allerede merkbar i markedet.

– Vi leverer tømmer fra kaier langs hele kysten. For store kunder er det totale volumet vi sammen kan levere fra nye AT Skog helt avgjørende.

– Vi opplever allerede å være en prioritert leverandør med langsiktige avtaler fordi vi kan levere stort nok volum, sier Øynes og avrundet med den gode nyheten om etterbetalingsfondet.

AT Skog etterbetaler 25 millioner kroner til medlemmer, som har solgt tømmer til AT Skog i 2016, 2017 og 2018.

– Etterbetalingsfondet fordeles ikke til de som eier oss, men de som bruker oss og legger grunnlaget for selskapets inntjening, avrundet Øynes.

Les om etterbetalingen: – Pengene skal gå til grus

FAKTA

AT Skog SA

KONTOR: 16 steder i seks fylker

HOGSTLAG: Totalt 65 hogstlag jobber for AT Skog (50 i sørøst og 15 i vest)

TRANSPORTØRER: 65 transportører frakter tømmeret fra skog til kunde (50 i sørøst og 13 i vest)

MEDLEMMER: 9500 skogeiere som velger sine utsendinger til årsmøte fra 69 valgkretser.

OMSETNING: I 2019 vil AT Skog omsette cirka 1,5 millioner m³ tømmer. Selskapets omsetning er omlag 1,1 milliarder kroner.

 

Skrevet av Stine Solbakken
20/11/2019