Årsmøtet

Årsmøtet er AT Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser. Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag.

 

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 25 000 m³ omsatt tømmer gjennom andelslaget forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område.

Ved avstemning har hver valgkrets en stemme for hver påbegynt 1 000 m³ omsatt tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område.

Ordfører i AT Skog er:

Sveinung Kjellemo, Strengenvegen 319, 3825 Lunde

Mobil: 489 59 801