Årsmøtet

Årsmøtet er AT Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser. Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag.

 

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 25 000 m³ omsatt tømmer gjennom andelslaget forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område.

Ved avstemning har hver valgkrets en stemme for hver påbegynt 1 000 m³ omsatt tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område.

Ordfører i AT Skog er:
Svein Morten Rogn (951 11 553)
Brekke gård, Åby 55
3960 Stathelle