– Funker helt fett å bo vekk

18/10/2021

– Vi går rundt i skauen og kikker på trær, sier Ola Strande (29) og Lars Halvor (33). Det er den enkle forklaringen til festbruk på hva skogbruksplanleggerne gjør. Begge har master i skogfag fra NMBU på Ås. Uten kartleggingen og kontrollen de utfører, får ikke skogeierne oversikt over muligheter og verdier i egen skog.

AT Studio om marked og bærekraft

13/10/2021

Fra studio denne gangen har vi snekret sammen en sending på 13 minutter. Den er delt inn i kapitler – du kan derfor se hele sendingen eller gå rett til temaet du vil høre mer om. Se sendingen: AT Studio Markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra gjør opp status for tømmermarkedet. Daglig leder i vårt

AT Studio – nå med Symres jingler

06/10/2021

Symre Bang (19) fra Kviteseid har, innimellom spilleoppdrag og utgivelse av sin første cd, komponert jingler til AT Skog. Symre, som i høst har begynt på jazzstudier ved Institutt for musikk/Griegakademiet på Universitetet i Bergen, tok oppdraget med å lage intro, mellomstikk og outro til AT Studio. – Jeg har laget jingler før, men dette

Per motiveres av ivrige unger

27/09/2021

– Begge ungene vil overta og det gir meg en stor motivasjon som skogeier. Jeg vil slippe ungene til så fort de vil, sier Per Wraa i Kviteseid. Datteren Thyra (19) kan ikke tenke seg et annet bosted enn gården Vraa i Vråliosen. På nabogården bor besteforeldrene og veien er kort til skog, fjell og

Almir har nese for godt tre

21/09/2021

– Kjenn på lukta, oppfordrer Almir Muftic (45), som kan snuse seg fram til treverkets kvalitet. Almir har fagbrev i trelast og er driftsleder på saga til Telemarkbruket. Han følger prosessen fra stokken lastes inn i anlegget for barking, til den er delt opp for en best mulig kvalitet og verdi.   – Jeg kunne

AT Studio: Marked, konsern og samvirke

09/09/2021

I denne sendingen får du oppdatert info om tømmermarkedet med markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra (til v) og CEO i vårt eksportselskap Viken AT Market, Håkon H. Myhra. Se sendingen her: AT Studio om tømmermarkedet Vi tar en prat med bærekrafts- og næringspolitisk sjef Simon Thorsdal om: Samvirke – er vi sidrompa eller følger selskapsformen

Slik tar Nils Halvor hensyn i hogsten

22/08/2021

– Jeg er opptatt av at hogsten skal se fin ut, sier Nils Halvor Hagen. Skogsmaskinføreren setter seg inn i hogstmaskinen klokka 5 om morgenen. Han er klar for en ny dag, der jobben han skal utføre er gjennomtenkt og godt planlagt med hensyn til miljøkrav og biologisk mangfold. – Mot bekker og vann skal

På 24 hjul i svingen

25/08/2021

Når Ørjan Gangstø kjører tømmer, fordeles vekten av lasten på 24 hjul. – Jeg har kjørt tømmerbil med fire sett hjul foran og tre sett på hengeren i ett år. Siden det er svært få veier i vest som er godkjent for 60 tonn, er flere hjul en god løsning, sier tømmerbilsjåføren i Vindafjord. Sammen

Delta i vår medlemsundersøkelse

30/09/2021

Vi ønsker å bli bedre kjent med medlemmene våre! AT Skog sender nå ut en medlemsundersøkelse på sms. Svar på den anonyme spørreundersøkelsen og vær med i trekningen av en sekk full av AT Skog effekter. Vi trekker 5 tilfeldige vinnere. Det vil være mulig å skrive inn e-postadressen din i det siste feltet av

Plantetips med skogsjef Knut

12/04/2021

Til AT Studio denne gangen har vi tatt med oss planter, bøtte, hansker, plantebelte, hullpipe, mange spørsmål og en skogfaglig som kan svare og forklare. Se sendingen her: YouTube Se også filmserien fra Skogkurs om planteprosessen: Skogskolen

Ole søker positive problemløsere

13/08/2021

Telemarksbruket AS er et sagbruk i Bø i Vestfold og Telemark som produserer cirka 42 000 m³ trelast per år. Bedriften har 28 ansatte og en omsetning på NOK 100 mill. kroner. Telemarksbruket er heleid av AT Skog SA. Konsernet AT Skog forventer en omsetning i 2021 på rundt 1,7 mrd. kroner og har om