Billealarm – sjekk skogen din

Etter sesongens andre tømming av feller med granbarkbiller, har NIBIO oppgradert sitt risikovarsel for granbarkbiller til lokalt høy risiko i Vestfold og deler av Telemark. 

AT Skog har etablert en beredskap for å håndtere situasjonen i de utsatte områdene i Skien, Porsgrunn og Bamble.

– Vi prioriterer skog angrepet av barkbiller. Nå er det viktig å sikre verdiene, sier skogsjef Knut Nesland i AT Skog.

– Med rask respons fra skogeierne, kan mye skog reddes før den tørker ut.

Ta kontakt med AT Skog om barkbillehogst: Se skjema nederst i saken

Hva skal du se etter?

Se etter områder med toppbrekk og felt med tørr, brun gran. Se etter boremel langs stammen og på bakken. Misfarging på barnåler er også et synlig tegn når grantreet svekkes.

Gran, som allerede er drept av barkbiller og hvor barkbillene har forlatt treet, kan spares for hogst. De kan huse naturlige fiender av granbarkbillene og har dessuten tapt mer enn halvparten av sin tømmerverdi.

hogst er viktig tiltak

– Det vil være viktigere å prioritere hogst av tømmer som nylig er angrepet av biller, hvor billene vil følge med tømmerstokken ut av skogen og fremtidige angrep reduseres. Det er også viktig å hogge hogstmoden skog i nærheten av skog angrepet av granbarkbiller, slik at tømmeret bevarer sin verdi både for skogeier og som råstoff for sagbruks- og treforedlingsindustrien. 

– Utkjøring av nyangrepet tømmer med biller i er den mest effektive billefangsten, opplyser Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

sjekk regelmessig

– Hittil i sommer er det meldt om få ferske billeangrep i stående skog, men spesielt skog i nærheten av skog som ble angrepet i fjor og skog med mye snøskader, som toppbrekk og stammebrekk, er utsatt for angrep, sier seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg hos Statsforvalteren.

Fra barkbillene angriper et tre til den nye generasjonen med biller flyr ut, går det bare 3 – 4 uker. Skogeiere må derfor oppsøke granbestand i skogen sin regelmessig gjennom hele sommeren og se etter granbarkbiller. Jo tidligere en oppdager nye billeangrep, jo mer effektiv blir kampen mot billene – og mer av tømmerverdien kan reddes.

Overvåker billeutviklingen

NIBIO har overvåket utviklingen av skogskader via satellitter, med fly og drone og gjennom feltarbeid. Prosjektområdene omfatter Telemark, Vestfold, ytre deler av Aust-Agder og søndre del av Buskerud.

Kommunene gjennomfører årlig overvåkning av granbarkbillen for NIBIO. Det er kommunene som melder inn til Statsforvalteren om billeobservasjoner av et visst omfang fra skogeiere.

Skogeiersamvirkene får tilbakemelding og oppdatering fra Statsforvalteren om konkrete områder med billeangrep.

Skogeier bør derfor ta kontakt med tømmerkjøper så snart som mulig etter at et stort omfang av trær med granbarkbiller er observert, slik at tiltak kan vurderes og det kan gjøres avtale om eventuell hogst. Skogbruksleder kan sammen med skogeier vurdere hvilke tiltak som er aktuelle og når de skal gjennomføres.

– Vi gjør det vi kan og er forberedt på å omstille oss for å bidra til å redusere barkbilleskader, sier organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog og skogsjef Knut Nesland i AT Skog. De representerer de to største skogeiersamvirkene og tømmerkjøperne i vårt fylke.

FAKTA

Granbarkbillen (Ips typographus)

Utbredelse: Finnes over hele Norge der gran vokser naturlig.

Skade: Overfører sopper som misfarger veden – er det eneste insektet i Norge som kan drepe grantrær i stort omfang.

Svermetid: Mai/juni ved temperatur på 18 grader. Ny generasjon biller følger etter 3 til 4 uker.

Forebygge skade: Trær og tømmer som er angrepet av biller må ut av skogen. Skogeiere bør sørge for at det blir ryddet opp i vindfall og skog som er skadet av snø. Ungskog må følges opp med lauvrydding og avstandsregulering, slik at det dannes stabile bestand med vitale trær.

Jeg ønsker befaring av mulig billeskadd skog

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Skrevet av Stine Solbakken
23/06/2021