– Bruk planter som tåler en trøkk

AT Skog har solgt 1 550 000 planter i vår og håper å passere 550 000 i høst, slik at årsresultatet blir totalt 2,1 millioner planter. Det kan bli ny rekord.

– Det er flotte tall og sesongen er ikke en gang over. Hvis det er mildt ute, er oktober og november fine plantemåneder. Hvis noen ønsker å plante, er det ikke for sent, oppfordrer teamleder for skogkultur, Kjell Håkedal.

Etterspørsel etter 2-årige

– 2-årige planter av gran M95 og M60 er mer etterspurt enn noen gang. Dette fordi mange forsøk utført av forskningsmiljø i Norge, viser at 2-årige planter er mer robuste mot for eksempel snutebiller og vegetasjon. Derfor satser AT Skog på denne plantetypen. En viktig del av skogforvaltningen, er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst. Årlig binder den stående skogen i Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene, er viktig når ny skog plantes, minner Håkedal om (se fakta nederst i artikkelen).

Ønsker 40 prosent økning

– Siden 2004, da tilskuddene til skogplanting ble fjernet, har næringa slitt med dårlige plantetall. Det har tatt tid å snu utviklingen selv om tilskuddene er tilbake. Vi er nå på rett vei. Årets plantesalg passerer 2 millioner for andre året på rad. Vi ligger an til å få det beste resultatet siden 2002, forklarer Håkedal.

Til tross for oppgang viser analyser at plantingen bør økes med 40 prosent ut fra dagens nivå. Totalt bør det i Agder-fylkene og Telemark settes ut 3,7 millioner planter i år (utsatte planter i 2015 var 2,5 millioner).

– Vi er på rett vei i forhold til bunnåret 2010, da resultatet var beskjedne 1,7 millioner planter, avslutter Håkedal.

AT Skog har solid kompetanse på planting av skog. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller vil bestille planter og planting.

Bestillingsskjema finner du her: Planter og planting

 

FAKTA

Høstplanting

FORDELER: Mindre snutebilleskader, som kan skyldes at plantene får større sjanse til å etablere seg før billene er ute på sitt næringsgnag neste vår. 1-årige pluggplanter er mer utsatt enn 2-årige (Nibio Hedmark).

BRUK 2-ÅRIGE: Ettårige pluggplanter bør ikke brukes til høstplanting. Høstplanting bør skje etter medio september (Skogforsk).

MINSTEHØYDE: Pluggplanter av gran bør ha en viss minstehøyde. Plantetypen M60 har best overlevelse og er størst etter 3-4 sesonger.

PLANTETIPS: Plant ved stubber, rotgreiner, stein, bult osv. I skrånende terreng bør plantene settes nedenfor stubben eller steinen.

Artikkel med plantetips finner du her: Slik planter Nico by the stubbe

Skrevet av Stine Solbakken
21/09/2016