Bruker drone i skogbrannslokking

Brannberedskapen i Telemark har utdannet 12 dronepiloter, som er klar for oppdrag døgnet rundt.

Det er IUA Telemark (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing i Telemark), som har organisert og utdannet dronepilotene.

Beredskapen er dermed styrket i tilfelle forurensning fra olje og andre kjemikalier. Dronene benyttes i leteaksjoner og slokkearbeid.

På bildet spesialrådgiver IUA Telemark, Jan Kristoffersen (til v), underbrannmester og dronepilot Kenneth Hansen og dronepilot Anders Lindland. (Foto: Ørjan Madsen/Telemarksavisa)

Se film fra IUA Telemark: Dronepilot filmer skogbrannhelikopter i aksjon

Alle dronefoto og film: Dronepilot og underbrannmester Kenneth Hansen i Grenland Brann og Redning

Alle dronepilotene, som er stasjonert i Porsgrunn og Notodden, er RO3-sertifiserte. Det betyr at pilotene kan fly om natta og så nært og høyt som oppdraget krever.

Godt verktøy

Da en skogbrann skulle slokkes i Skien i april, filmet dronen brannområdet langt over helikopteret. Dette bidro med viktig oversikt i slokkearbeidet.

– Dronepiloter i brannberedskap blir mer og mer utbredt. Dette er et verktøy for oss, som gir oss god oversikt over hendelser, sier spesialrådgiver IUA, Jan Kristoffersen.

Han har ansvaret for droneberedskapen i Telemark.

– Dronene kan bli brukt under branner, leteaksjoner og andre hendelser som for eksempler ulykker der farlige kjemikalier er innblandet. Da kan man fly inn med dronen for å se omfanget før man sender inn mannskaper.

Ny og bedre drone

Det skal nå investeres 300 000 kroner i en ny drone, som tåler bedre ekstremvær og har bedre kamera.

Alle de 17 kommunene i Telemark står bak investeringen. Samarbeidet om dronene omfatter alle brannvesen i fylket. Droneberedskapen kan erstatte bruk av småfly i overvåkning i skogbrannsesongen, noe som reduserer kostnader.

– Vi har vært på tilbudssiden og fått med oss flere i dette samarbeidet, sier Kristoffersen. IUA samarbeider med Vestfold om dronebruk.

I AT Skogs geografi kjenner han til at droner også benyttes av brannvesenet i Bergen.

– I tilfelle skogbrann, blir det opp til innsatsleder å bestille dronepilot. For vår del gjøres dette via 110 sentralen i Tønsberg. Meldingen går deretter ut til Porsgrunn eller Notodden som kan stille med drone.

Skrevet av Stine Solbakken
20/06/2020