– Dette gir masse energi

– Takk for utrolig god deltakelse. Dette fungerte veldig bra, oppsummerte styreleder Olav A. Veum etter AT Skogs første digitale årsmøte.

Etter mange gode tilbakemeldinger og ros for godt resultat i 2019, takket Veum for den gode responsen fra utsendingene.

– Dette gir masse energi, sa Veum, som ble gjenvalgt som styreleder for 10. året på rad. Alle årsmøtesakene ble vedtatt uten behov for avstemming.

Dette er AT Skogs nye styre

Styreleder: Olav A. Veum

Nestleder: Bengt Drageset

Styremedlemmer: Åse Egeland, Hølje Kristian Jore, Birgit Eiken, Even Hedland og Gunn Brekka. Styrerepresentanter fra de ansatte er Hilde Haukom, Trond Saga og Jon Bjarne Onsøien.

Varamedlemmer til styret: Ivar Tangeraas, Trygve Haugeland og Aud Slettehaug

Nytt av året er at styreleder velges for 2 år av gangen. Dette betyr at Olav A. Veum i alle fall skal lede styrets arbeid fram til 2022.

Medlemsutbytte på 15 millioner

Resultatregnskapet for 2019 viser et resultat før skatt på 32,5 mill. kroner og et driftsresultat på 9,1 mill. kroner. Styrets forslag til hvordan overskuddet skulle disponeres, ble enstemmig vedtatt.

Medlemmenes innskutte kapital forrentes med totalt 4,1 millioner kroner, som utgjør en forrentning på 3 prosent. Det blir overført 15 millioner kroner til medlemskapitalkonti.

Det betyr at medlemmer som har levert tømmer til AT Skog i 2019, vil få dette beløpet fordelt etter samhandelen de har hatt med AT Skog og avsatt på «egen konto» i sitt navn.

Årsmøtet kan senere, etter forslag fra styret, vedta å utbetale disse pengene. Resterende 12,875 millioner kroner overføres til annen egenkapital.

Les artikkel fra årsmøtet i Skog: Positivt årsmøte tross usikkerhet i verden

Innspill

I behandlingen av årsberetningen og resultatet for 2019, tok 12 utsendinger ordet. Møteplattformen Teams fungerte godt for innspill og spørsmål, som administrerende direktør og styreleder besvarte etter tur.

Utsending fra Kristiansand valgkrets, Kristian Stray, oppfordret til å gjøre tilleggene for tømmerleveranser til AT Skog mer tydelige.

AT Skog utbetalte i fjor 26,9 millioner kroner i eierskiftetillegg, stordriftstillegg, motormanuelt tillegg og andelseiertillegg til medlemmer som solgte tømmeret sitt til AT Skog. I tillegg til dette fikk rundt 3000 medlemmer etterbetalt totalt 25 millioner kroner, som følge av godt økonomisk resultat i perioden 2016 til 2018.

Positiv respons

– Vi kan være stolte av det økonomiske resultatet i AT Skog etter en periode med billeangrep, fusjon og korona, sa utsendingen fra Nome, Sveinung Kjellemo.

Utsendingen fra Sauda og Suldal, Ivar Tangeraas, la ikke skjul på at han gleder seg til å møte folk ansikt til ansikt igjen, men var ellers godt fornøyd med løsningen i Teams. I tillegg takket han for at Vestskog fikk bli med i AT Skog.

– AT Skog er en proff, solid og god organisasjon. Og jeg er glad for å høre at styrelederen er opptatt av skogbrukets bidrag til klimaet, sa Tangeraas.

Flere ga også positiv respons til det langsiktige arbeidet rundt råderett og naturkartlegging, som Veum omtalte i sin innledende orientering.

Les artikkel fra årsmøtet i Norsk Skogbruk: Første digitale årsmøte i AT Skog

Historisk møte

AT Skogs styre og administrasjon var tidlig ute med ønske om å gjennomføre årsmøtet på den planlagte datoen 11. mai, tross avlyste valgkretsmøter som følge av koronapandemien.

Utsendinger fra 32 valgkretser ble stemt fram via Questback. 853 medlemmer ga sin stemme, noe som betyr at 27 medlemmer i hver valgkrets deltok i det digitale valget. Valgdeltakelsen var 70 prosent bedre enn fysisk oppmøte.

Deretter startet jobben med å rigge et opplegg som skulle fungere godt med utsendinger fra 69 valgkretser, styret, valgkomitéen og administrasjonen.

Uka før årsmøtet ble alle utsendingene invitert til testmøte der lyd, mikrofon, chatfunksjon og avstemming via Questback ble gjennomgått. 68 av 69 utsendinger deltok på årsmøtet i AT Skog og gjennomføringen gikk meget godt.

Les mer om fjorårets resultat og aktivitet: Årsberetningen 2019

Den nye valgkomiteen

Årsmøtet fikk presentert og vedtok enstemmig forslaget til ny valgkomité. Ny leder er Tore Felland Storhaug og medlemmene er Jakob Hammer, Åsta Midtbø, Tomas Lie, Odvar Eikeland og Sveinung Kjellemo.

Skrevet av Stine Solbakken
12/05/2020