AT Skog/Driftsavtalevilkår tømmerdrift administrert av AT Skog

Driftsavtalevilkår med sertifiseringsavtale (gjeldende fra 7. mai 2020).
Driftsavtalen gjelder kjøp og avvirkning av tømmer for salg til AT Skog.

 

Klikk på knappen under for å få opp hele dokumentet.