Er du vår nye skogbruksleder?

Vi søker etter deg, som vil bli skogbruksleder i Skien, Porsgrunn og Bamble.

Vår skogbruksleder i Grenland går av med pensjon sommeren 2022. 

Som skogbruksleder i AT Skog er du ansvarlig for kontrakter knyttet til kjøp og salg av tømmerdrifter og skogkulturoppdrag. Dette medfører nær kontakt og samarbeid med skogeiere, skogeierlag og kommunale skogmyndigheter.

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet planlegging og oppfølging av tømmerdrifter i samarbeid med våre entreprenører.

Skogbrukslederens hverdag er i utvikling og innebærer bruk av avanserte IKT- verktøy, som synliggjør skogressurser og sikrer rasjonell gjennomføring av oppdrag for skogeierne.

Stillingens arbeidsområde vil i hovedsak være tre kommuner i Grenland med kontorsted i Skien.

Før vår kollega går av med pensjon, er det ønskelig med en overlappingsperiode på heltid eller deltid. 

Se hele stillingsannonsen: Finn.no

Vi oppfordrer nyutdannede og sisteårsstudenter til å søke.

Søknadsfrist: 9. januar 2022