Flytter et av Norges største trebygg

– Jeg tror dette er et av de største trebyggene i landet som blir ombrukt på denne måten. Det vil si at det blir skånsomt demontert, flyttet og satt opp igjen på en ny tomt for en helt ny bruk.

Bilde/illustrasjon: Treindustrien

Det sier styreleder i Trekraft, Arne Roland. Trekraft AS og Kanalbyen Eiendom AS har inngått avtale om flytting og gjenbruk av et trebygg på 1850 kvadratmeter som i dag står i Kanalbyen i Kristiansand, melder de to aktørene i en pressemelding.

Bygget er blitt brukt som midlertidig parkeringsanlegg siden 2019, og det skal nå få et nytt liv som produksjonslokale og lager ved Trekrafts nye anlegg på Bjelland i Lindesnes kommune.

Erfaringer kan deles

– Vi kommer til å høste mange konkrete erfaringer som vi gjerne kan dele med andre som ønsker å planlegge for ombruk av næringsbygg, sier Roland.

– Vi legger vekt på å finne bærekraftige løsninger i alt vi gjør. Alt tømmer vi bruker til vår produksjon er miljøsertifisert. Veden og brikettene vi lager er Svane-merket. Vårt fokus på klima og miljø gjelder også når vi etablerer vårt splitter nye produksjonsanlegg på Bjelland. Vi er derfor veldig glade for å kunne gjenbruke hele dette store anlegget.

Illustrasjon av Trekraft/Drag Arkitekter, som viser parkeringsanlegget fra Kanalbyen (det lange brune bygget) tegnet inn slik det er tenkt plassert på Trekrafts tomt.

Flyttes våren 2023

Parkeringsanlegget ble bygget i 2018, og det har hele tiden vært meningen at dette skulle være en midlertidig løsning frem til det permanente parkeringsanlegget for Kanalbyen var klart. Det tidspunktet er nå kommet, og Kanalbyen Eiendom skal fjerne det midlertidige bygget innen få måneder.

Daglig Leder i Kanalbyen Eiendom, Sven Erik Knoph forteller at de planla parkeringsanlegget slik at det skulle være mulig å demontere og flytte, men uten at de da visste konkret hva det kunne brukes til i fremtiden.

Sirkulærøkonomi i praksis

– Det er svært gledelig at vi gjennom dette prosjektet nå viser at det faktisk er mulig å tenke ombruk på så store konstruksjoner, bare man legger til rette for det i opprinnelig prosjektering. Besparelsene og nytten er betydelige ved en slik ombruk, både miljømessig og økonomisk, fortsetter Knoph.

Det er planlagt at bygget skal demonteres i første halvår 2023 og at det settes direkte opp på tomten på Bjelland.

Økonomisk støtte

Planleggingsarbeidet er blitt støttet økonomisk av Enova under programmet for «Klimavennlig Materialbruk».

– Uten den økonomiske støtten fra Enova, hadde det nok ikke vært mulig for oss å bruke de nødvendige planleggingsressursene for å få bekreftet at det faktisk er teknisk gjennomførbart å flytte dette bygget, at vi kan gjøre det på en trygg måte og innenfor
forsvarlig økonomiske rammer, sier Roland, som legger til at de har søkt Enova om ytterligere midler til detaljprosjekteringen og at Innovasjon Norge også har gitt tilsagn om lån til prosjektet.

FAKTA

Trekraft AS: Stiftet høsten 2019. Forretningsidéen er storskala og industriell produksjon av ved og fyringsprodukter basert på
kortreist tømmer.

Trekraft skal ta opp konkurransen med importert ved fra Baltikum, tidligere import fra Hviterussland og Russland, og briketter som importeres fra Asia. Mellom 6 – 8 millioner vedsekker importeres årlig til Norge. 90% av veden som selges over disk fra byggevarehus og bensinstasjoner er importert.

På eiersiden er gründer Arne Roland/ARTerra AS, AT Skog Invest, Blå Kors Kristiansand og Agder Næringsselskap i tillegg til ansatte.

Trekraft bygger i disse dager sitt første fullskala produksjonsanlegg med oppstart på nyåret. Planen er at Trekraft innen 2024 skal ha 3 – 4 industrielle produksjonsanlegg i Norge, som sikrer leveringsdyktighet til det norske markedet.

Kanalbyen: Prosjektet eies av Kristiansand Havn, J.B. Ugland Eiendom og Vedal Utvikling AS. Siden 2015 har prosjektet solgt 380 av 406 leiligheter (fire byggetrinn).

Kanalbyen har etablert en fjellhall med 331 p-plasser. Fjellhallen skal dekke de p-plassene som har vært i det midlertidige parkeringsanlegget. I tillegg skal det dekke fremtidig parkeringsbehov i Kanalbyen.

Det midlertidige parkeringsanlegget, som nå blir flyttet, er tegnet av arkitekt A-LAB. Anlegget ble bygget i moduler med tanke på fremtidig demontering/gjenbruk.

Skrevet av Stine Solbakken
18/11/2022