Fra trangt tun til luftig vei

Hjørne på låven er kappet av. Husveggen er merket med veiskilt. Tømmerbiler har lirket seg gjennom det trange tunet helt til Arne og Arnar fant en løsning. 

Flaskehalser er kallenavnet på de trange veipassasjene, som gjør transporten krevende og kostbar. I verste fall er det ikke mulig å frakte tømmeret fra skog til kunde.

– Betaler veien med tømmer

– Store mengder tømmer, rundt 100 000 kubikk, sto innelåst. Det har vært tømmertransport gjennom tunet fram til ny vei ble ferdig i høst, men du kan se at takmøne er kappet av for at tømmerbilen skal komme forbi, forklarer produkt- og tjenestesjef i AT Skog, Arne Eiken.

Da skogeieren ønsket BEDRESKOG avtale med AT Skog, var utbedring av flaskehals og skogsvei det første som sto på gjøremålslista.

Fylkesvei gjennom tunet

Arnar Christian Aas er landets sørligste skogbrukssjef med ansvar for å utvikle skogbruksnæringen i Lindesnes. Fylkesveien gjennom tunet på Eigedal har stått på hans ønskeliste i mange år.

Godt samarbeid mellom AT Skog, grunneieren på gården, Glenn Rune Hansen og veieier, som er Vest-Agder fylkeskommune, har resultert i et smykke av en vei med god bredde og autovern.

Gården ligger nå idyllisk til med den nye fylkesveien bak låven. Strekningen utenom huset er på 250 meter.

Vinn – vinn – situasjon

– Huseieren er veldig fornøyd med løsningen. Vi møtte en velvillig grunneier, som stilte grunnen til disposisjon for å legge om veien. Det ble en vinn – vinn – situasjon, for nå slipper gårdeieren trafikken, som til tider er ganske omfattende, gjennom tunet til og fra en skytebane og et hyppig brukt friluftsområde, forklarer Arne Eiken.

Den trange flaskehalsen var en stor begrensing for å høste skogressursene på eiendommene innenfor.

Viktig med langsiktige løsninger

– Omlegging av fylkesveien vekk fra tunet, er resultat av et godt samarbeid og en langsiktig tankegang, noe som både skogeier og AT Skog er opptatt av. Vi henter ikke bare ut tømmeret, men jobber med langsiktige løsninger for dagens og kommende generasjon, presiserer Eiken.

AT Skog tok saken opp med fylkesmannen om omlegging av fylkesveien allerede i 2015. Det var positiv respons derfra, men en aktiv plan for å finne løsning fikk først fart da skogeieren tegnet BEDRESKOG avtalen.

Skogsveien leder inn til et av sørlandets fineste skogreisingsområder fra 1950-tallet. Sammen la Arne og Arnar en plan. Det er lyngdalsfirmaet Lindland maskin, som har stått for veibyggingen. I høst sto veien ferdig og prosjektet er overlevert fylkeskommunen.

Vil du vite mer om BEDRESKOG? Serviceavtalen for et aktivt skogbruk

 

 

Skrevet av Stine Solbakken
15/01/2020