– Gildt å se et fint resultat

– Tynn ut skogen og gå i pluss, sier skogsmaskinfører Lars Petter Haugstøyl. Han feller og fjerner trær i tett skog.

– Høsten er den beste tiden i skogen. Her om dagen kom en elgstut forbi med 11 takker. Dyra reagerer ikke på maskinen, men de stikker hvis jeg går ut.

Kommer lettere fram

– Skogsarbeid er kjempemoro, rett og slett. Jeg husker ikke de kleine dagene på jobb, sier Knut Erlend Mevatne, som kjører tømmeret ut av skogen med lassbærer. Fra han var liten, har drømmen vært å jobbe med maskiner og skog.

– Det er gildt å se et fint resultat. Maskinene våre er litt mindre enn de som brukes til hogst. Da kommer vi lettere fram i skogen, forklarer han.

Maskiner for 20 millioner

De to er ansatt i Best på skog, som utfører tynning for AT Skog i Aust-Agder. Firmaet startet opp i fjor og har 9 ansatte.

– Jeg har alltid interessert meg for skog. Jeg har 12000 mål selv, forklarer Aslak Askland, som er en av eierne av Best på skog. Entreprenørvirksomheten startet med etableringen av Agder Linjerydding. I fjor bestemte eierne seg for å satse mer på skogbruk.

– Navnet vårt, Best på skog, synes vi er et gøyalt navn. Det angir målsettingen for det vi driver med. Vi skal være et foretrukket valg. Vi har trua på nye og moderne maskiner med høy produktivitet, sier Askland. Det er investert rundt 20 millioner kroner i maskinparken til Best på skog. Firmaet har to hogstlag og ett tynningslag.

Går i pluss

Før Lars Petter kan begynne å rydde bort skadde, skjeve og overflødige trær, går et par mann inn i området med motorsag for å forhåndsrydde. Har skogeieren ryddet skogen da den var i ungdomsårene, er denne oppgaven mye enklere og gir lavere driftspris enn om skogen ikke har blitt stelt i tidlige år.

– Massevirkeprisen har steget 60 til 70 prosent på et knapt år. Min påstand nå er derfor at all tynning vil gå i pluss for skogeier. Siden oppstarten etter sommeren, er pågangen god for tynningsoppdrag og mye av kapasiteten i vinter er bortbestilt allerede, sier Askland. Firmaet jobber med tynning på fulltid for AT Skog.

Lars Petter har tidligere kjørt hogstmaskin, men ønsket seg ryddejobb med mindre maskin.

– Det er gildt med velstelte skoger, sier Lars Petter, som sjekker ut avstander, hvilke trær som har skader, hvilke han skal fjerne og spare, mens han beveger maskinen forsiktig fram i terrenget.

– Jeg ser med en gang om resultatet av jobben blir bra. Hjemme i Nissedal har jeg 8000 mål skog. Jeg skal snart tynne hos meg sjøl, også.

Lønnsomt på kort og lang sikt

På dette oppdraget i Åmli, er det Gunnar Hillestad, som er skogeieren.

– For å holde skogen sunn, må jeg tynne. Jeg hadde også mye toppbrekk i vinter. Skogeiere vil ikke hogge tømmer med tap, men markedssituasjonen nå gjør at tynning kan utføres uten tap. Det er lønnsomt på kort og lang sikt.

– Det siste feltet jeg skal få tynnet, har jeg hogd og plantet selv i 1982. 36 år senere er det klart til for tynning og om 50 år kan det hogges. Da jeg overtok skog som 30-åring, var det vanskelig å tenke i de lange perspektivene, sier Hillestad, som har 4000 mål produktiv skog.

– Nå er jeg blitt så voksen at jeg ser resultatene av det jeg gjorde for nesten 40 år siden. Min oppfordring til skogeiere er å følge skogbruksplanen. Utfør tynning – ellers går mye ressurser til spille.

Ta kontakt med skogbruksleder om tynning her: Ansatte

FAKTA

Tynning

HVORFOR TYNNE: De beste trærne, også kalt framtidstrær, får bedre plass, mer lys og mer næring til å vokse seg store. Driftsprisen når du skal hogge blir mer gunstig fordi snittdimensjonen på trærne går opp, som følge av at mange av de mindre trærne ble tatt ut under tynning. Konkurrerende trær av dårlig kvalitet fjernes.

SALGBART: Tynning kan bli skogeiers første anledning til inntekter fra en skogbestand. Tømmeret sorteres og selges i ulike sortiment.

KAPASITET: AT Skog har avtale med dyktige entreprenører, som utfører tynning.

PRIS: Prisen ligger normalt mellom 250 og 300 kroner per kubikk. Om skogen har fått pleie i tidligere år, er avgjørende for tynningsprisen.

SESONG: Tynning kan utføres hele året, men gran bør vente til vintersesongen på grunn av fare for rotsoppangrep. Tynning utføres helst på skog fra 12 til 18 meter høyde.

Skrevet av Stine Solbakken
06/09/2018