07 mai 2024 -

AT Skog SA har 68 valgkretser. De valgte utsendingene, som blir valgt våren 2024, får innkalling til årsmøtet.