23 oktober 2024 - Audnedal skogeierlag

Sted: Auditoriet BVG

Tid: 19.00

Presentasjon og gjennomgang av tømmermåling med Eirik Harr. Prinsipper og begreper.