23 oktober 2024 -

AT Skog inviterer skogeierlagslederne til seminar for inspirasjon, oppdatering og sosialt samvær.

Oppstart ettermiddag 23. oktober og avslutning 24. oktober cirka klokka 14.