Hogde til på ny tømmerkai

– Dette er en av de største tømmerkaiene i landet og den beste på Sørlandet, sa statsråd Bård Hoksrud da han denne uka åpnet den nye tømmerkaia i Mandal.

Statsråden beklaget innsatsen med øksa. Flere hogg måtte til for å dele det røde silkebåndet på stubben under den offisielle åpningen, men han møtte kun vennlig latter etter sjarmuttalelsen med «best på Sørlandet».

Mer effektivt

Fra eksportselskapet Viken AT Market, som håndterer alt av tømmereksport for AT Skog og Viken Skog, møtte Stig Hellerud. Han jobber med ledelse og lønnsomhet i selskapet.

– Med denne tømmerkaia får vi et mer effektivt baklager. Dessuten er alt nytt med fotowebmåling av tømmeret på tømmerbilen og en god kaifront på 120 meter. Mandal sentrum unngår tungtransporten og utseilingen fra kai er kort. Dette er en veldig effektiv og bra havn for eksportmarkedet. I tillegg er det alltid gøy å se investeringsvilje og hva kommuner kan få til gjennom interkommunalt samarbeid, sier Hellerud.

AT Skog som pådriver

Viken AT Market og AT Skog eksporterte 170 000 kubikk tømmer fra Mandal i fjor til en verdi av mellom 85 og 100 millioner kroner. Den gamle havna i Mandal ligger på Gismerøya, som ikke er en kai kun til tømmer. I den nye havna i Strømsvika, har skognæringen fått sin egen kaifront kun til utskipning av tømmer.

– Vi er opptatt av infrastruktur og næringsutvikling, sier styreleder i Mandal havn, Ove Nodeland. Viljen var stor da utbyggingen av tømmerkai ble behandlet i bystyret, kunne han fortelle.

– 5 millioner kroner ble innvilget på tre minutter. Tømmerkaia har kostet mye penger, men er utført etter budsjett og på planlagt tid. Vi hadde ikke fått til denne tømmerkaia uten at AT Skog har vært en pådriver for en kai i regionen, uttalte Nodeland i åpningstalen. Han fremhevet godt samarbeid med en rekke aktører og spesielt havnefogd Olav Neset.

Bedre vei kommer

– Vi skal få til en trafikksikker vei inn til området, lover Nodeland. Det håper tømmerbilsjåfør Dag Ove Bergøy vil skje veldig fort.

– Vi er mange som gleder oss til veien ut til Strømsvika blir fylkesvei med forkjørsrett og asfalt, kommenterte Bergøy, som kom kjørende som bestilt med et lass tømmer som skulle om bord i skipet til Tyskland.

Statsråden, politikere, ledere i lokale skogeierlag og andre gjester fra skognæringen fikk komme om bord i «Norjarl» for å se lasting av tømmer.

Vekst og arbeidsplasser

– Denne båten har plass til cirka 26 000 tømmerstokker, eller 6500 kubikk. Vi bruker knapt 20 timer på å laste opp båten, forklarte megler for «Norjarl», Bjarte Hystad.

– Vi er fem ordførere som har fått dette til, sa ordføreren i vertskommunen Mandal, Alf Erik Andersen før ordførerne fra Åseral, Marnardal, Lindesnes og Audnedal også forklarte hvor mye skognæringen betyr for regionens muligheter for næringsutvikling og arbeidsplasser.

Stort potensial i samarbeid

– Til denne tømmerkaia har regjeringen bidratt med 28 millioner kroner. Dette gjør vi fordi det er viktig for skognæringa med en sømløs transport fra skog til industri. Det er gode tider og bra tømmerpris og i dette området hogges det mye.

– Denne tømmerkaia viser at vi har et stort potensial når kommuner, havnemyndigheter og staten samarbeider. Dette er blitt landets mest moderne kaianlegg. Fra 2014 til 2018 har regjeringen bevilget 760 millioner kroner til infrastruktur i skognæringen. 235 millioner er gått til tømmerkaier og 525 millioner til skogsveier.

– I 2019 følger vi opp med 25 millioner for å utbedre flaskehalser for tømmerbiler, oppsummerte landbruksministeren.

Skrevet av Stine Solbakken
19/10/2018