Ivrige barn lyttet og lærte

I godt plantevær og med ivrige elever ved Torridal skole i Kristiansand, kom 250 planter i jorda på den nasjonale skogplantedagen 20. mai.

Christian Espegren fra Skogselskapet i Agder forberedte elevene i 5. klasse inne først. De fikk med seg kunnskap om treets kretsløp og alt hva trær kan brukes til.

Sammen med skogbruksleder Arild Omestad fra AT Skog fikk alle veiledning i hvordan de skulle gi den lille granplanten en god voksestart ute på hogstfeltet bak skolen.

engasjerende budskap

– Under presentasjonen satt alle som tente lys og lyttet. Budskapet engasjerte og vi fikk møte ivrige unger som ville plante, sier Christian, som jevnlig er ute på skoler med kunnskap om skogbruk.

Han merker større interesse fra skoler, som ønsker at han skal gjennomføre skogdager. Han bidrar også i utvikling og oppdatering av undervisningsopplegget “Lære med skogen”, som skolene kan benytte i sitt arbeid med skogbruk og bærekraft.

Du finner Lære med skogen her: Skogkurs

etter hogst plantes nytt

Planting av skog har økt betraktelig de siste årene. For ti år siden ble det årlig plantet 20,3 millioner planter, mens det i 2020 ble plantet 43,5 millioner – hvorav nærmere 3,2 millioner planter i AT Skogs område.

Totalt var rundt 600 5. klassinger ved 13 skoler rundt i landet med på skogplantedagen.

Denne våren har elevene lært om hvor viktig disse trærne er for klimaet. Når treet vokser, fanger det CO2. Så bruker det karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygenet ut igjen.

Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet. Som regel vokser treet 60 – 80 år før det er klart til å hogges og kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr og klær.

Alt som kan lages av olje, kan lages av tre.

Initiativ fra tenk tre

Skogplantedagen er kommet i gang gjennom Tenk Tre, som jobber for flere grønne arbeidsplasser over hele landet.

– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst og hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn. Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Se mer her: Tenk Tre

Alle foto fra plantedagen: Sverre Bjørn Ledaal/Skogselskapet

Elevene ved Torridal skole fikk smake på granskudd.
Christian Espegran fra Skogselskapet i Agder gjennomførte skogplantingen for Tenk Tre.
Skrevet av Stine Solbakken
21/05/2021