Kim brenner for ungskogpleie

Kim Arne Johnsen fra Fevik bruker feriedagene sine i skogen. Det hele startet med et ønske om en aktiv hobby.

-Etter mange år på kontor begynte kroppen å si ifra. Jeg ønsket å få en avveksling fra stillesittingen på kontor på dagtid med en aktiv hobby. Etter å ha googlet litt kom jeg etter hvert over voksenagronomstudiet ved Tvedestrand vgs. Studiet var greit lagt opp med helgeundervisning over to år, noe som enkelt kunne kombineres med full jobb ved siden av.

Viktig kunnskap
Studiet har oppstart annenhver høst, og gir en innføring i skogbruk, dyrking, husdyrhold og drift.

-Jeg har alltid likt å holde på litt i skogen. Det er nydelig å komme seg ut og få brukt kroppen. På studiet lærte jeg bl.a. mer om skog og skogbruk i en fin miks av teori og praksis. Det var også nyttig å lære om dyrking og husdyrhold. Vår generasjon vet ikke hva krise og nød er, men om det kommer, vil kunnskap om å skaffe seg mat og varme være helt nødvendig. Besteforeldrene våre vokste opp med dette, mens i dag er det mer akademiske og merkantile yrker som lokker. Jeg slår et slag for yrkesfag, naturbruk!

Skogbruk interesserte mest
– Vi lærte om treslag, bonitet, hogstklasser og hvordan skogen skal stelles i de ulike fasene. Det var da jeg skjønte hvor viktig det er med ungskogpleie, sier kim.

Stell av ungskog er som en familiepakning med kinderegg
Det er mange fordeler med riktig stell av skogen mens den er i ungdomsfasen:

  • Ryddet skog er trivelig å ferdes i
  • Trærne holder seg friskere når de får nok plass, lys og næring
  • Det er bedre økonomi for skogeieren og klimaet
  • Verdien på tømmeret øker med rundt 50 prosent fram til barnebarna skal ta ut den hogstmodne skogen
  • Skogen lagrer betydelig mer CO2 jo større trærne blir

Ville lære mer
Kim fikk sikkerhetskurs gjennom voksenagronomstudiet og satte seg mer inn i ungskogpleie.

-Etter at studiet var ferdig i vår, ville jeg teste ut ungskogpleie noe mer. Jeg spurte skolen om de hadde et felt jeg kunne trene på, og fikk da i oppgave å rydde et furubestand på cirka seks dekar. Feltet var gjengrodd med bregner, eik og bjørk, og jeg måtte bruke både ryddesag og motorsag. Etter dette ville jeg prøve enda mer og kontaktet AT Skog.

Kim fikk tildelt et felt på 30 dekar i Arendal, og har brukt høstferien og fritiden på ungskogpleie der.

-Gunnar Evja som er skogkulturansvarlig i Agder tipset meg om å ta et nettkurs i ungskogpleie for profesjonelle før jeg startet på jobben. Det var fint med en oppdatering, og det var gøy å kjenne igjen mye av undervisningen fra skolen. Det viser at voksenagronomstudiet jeg tok er oppdatert og aktuelt.

Behovet for ungskogpleie er stort
Bare på Agder er behovet for ungskogpleie cirka 40 000 dekar årlig. Mange skogeiere gjør en del selv, likevel er det kun ¼ av arealet som har blitt stelt hittil i år.

Skogeierne klarer ikke alt selv
Skogsjef i AT Skog, Knut Nesland er forundret over at så få skogeiere prioriterer ungskogpleie, når tilskuddene og klimagevinstene er så store.

-En skogeier med 30 dekar ungskog, klarer kanskje å rydde maks to dekar selv på en ettermiddag. Han har ikke sjanse til å rekke over alt, da er det bedre å bestille noen til å gjøre det, mener Nesland og kommer med et konkret regnestykke:

-For en typisk skogeier som bestiller ungskogpleie av 30 dekar gran- eller furuskog, koster det normalt rundt 18.000 kroner. Med 40 prosent tilskudd og penger fra skogfondet betaler skogeieren til slutt rundt 4000 kr etter skatt. Det er nesten 80 prosent redusert pris, en gavepakke til skogeieren og til klimaet.

Bestill ungskogpleie
Ønsker du at våre fagfolk skal sjekke om skogen din trenger pleie? Trykk «bestill her» og fyll ut kontaktskjema, eller kontakt din lokale skogbruksleder.

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
28/11/2022