Målet er 5 millioner planter

–  Det nye veksthuset er over 2 mål stort og hvis alt går som det skal kan vi produsere 5 millioner granplanter neste år, forteller Even Nordbø som er driftsleder hos Norgesplanter i Midt-Telemark.

Norgesplanter har to avdelinger, én på Gvarv i Midt-Telemark og én i Hokksund. Herfra leveres det planteklar gran til hele Østlandet.

Flisfyrt veksthus

Veksthuset er hele 108 meter langt, 20 meter bredt, og skal erstatte to eldre veksthus.

–  Det blir offisiell åpning 28. mai, men vi planlegger å sette inn de første plantene allerede 2. april. I de eldre drivhusene hadde vi to innsett i året. Med det nye veksthuset håper vi å klare tre innsett per år, til sammen 47 000 brett med planter, forteller Even.

Det nye anlegget blir topp moderne, med mulighet for både oppvarming og bedre utlufting, noe som gjør det lettere å skape et optimalt klima for plantene.

– I valg av energikilde stod det mellom flis og bioolje. Men du vet vi jobber med tre, så da syns vi det passet godt med flis, smiler Rune Eika.

– Så har de også flisfyring i Hokksund, og god erfaring med anlegget der, skyter Even inn.

Nye generasjoner

Rune har jobbet på planteskolen i snart 39 år og var driftsleder på Gvarv frem til januar i år. Da valgte han å trappe ned og Even gikk inn som ny driftsleder.  

Even, som har studert skogfag på Ås, begynte karrieren som sommervikar hos Norgesplanter i 2017. Her likte han seg så godt at han har blitt værende.

–  Skogutdannelsen er absolutt relevant for jobben, sier Even som kan se tilbake på en produktiv sesong.

Største produksjon siden 80-tallet

Norgesplanter produserer volum utfra bestillingene de får fra AT Skog, Viken Skog og Nortømmer. Økt hogst gir større etterspørsel, og selv med gamle veksthus har 2023 vært et rekordår.

– Vi har produsert 4 millioner planter i 2023. Produksjon vår har ikke vært så stor siden 80-tallet, forteller Rune og Even.

Plantene oppbevares på kjølelageret slik at de er i dvalemodus fram til kunden skal plante, forteller Rune Eika.

9 millioner til sammen

Til sammen har avdelingene på Hokksund og Gvarv 9 millioner planter klare til skogeierne denne våren.

Hilde Hoff Skinnes er administrasjonssjef i Norgesplanter. Fra årets avling vil hun fremheve flotte røtter og veldig store M60-planter!

M60 og M95ulike planteslag

M60 er navnet på de største granplantene, mens M95 er en litt mindre variant. Frøene kommer fra frøplantasjer, hvor det avles på de beste trærne.

– M60 er større og dermed mer hardfør, men også noe mer kostbar. M60 passer godt til supplering, forklarer Rune.

Leveringsklar gran behandlet med voks mot gransnutebille.

Beskyttelse mot gransnutebille

Alle plantene har fått beskyttelse mot gransnutebille – en bille som kan gjøre store skade i plantefelt ved at de gnager barken av nyplantet gran og furu.

Skogeier kan velge mellom kjemisk- eller voksbehandlede planter.

–  Den kjemiske behandlinga gjør vi selv her på Gvarv. Voksbehandlinga gjøres i Hokksund. Den er helt giftfri, men mer tidkrevende i produksjon og derfor noe mer kostbar, sier Rune.

– Så er det også viktig med god markberedning. Når vi rusker i jorda skaper det et felt rundt treet som snutebillene er redde for å gå over. Det kan du godt minne om, avslutter Rune.

Skrevet av Maren Rønning
22/03/2024