Meld inn kandidatforslag til kontrollkomiteen

Før AT Skogs ekstraordinære årsmøte 29. august 2023, inviterer valgkomitéen alle medlemmer til å foreslå kandidater til AT Skogs kontrollkomite.

Send forslag på kandidater til:

E-post: simon.thorsdal@atskog.no

Frist: 30. juni 2023

Forslaget må inneholde navn og kandidatens CV.

Kandidaten må være forespurt.

Dette er valgkomiteen 2023:

Kristian Stray

Anne Bjørgunn Nordjore

Eli Bjorvatten

Margareth Ottesen Mjønes

Hans Kristian Lahus

Arnt Magne Paulen

Skrevet av Stine Solbakken
20/06/2023