Når Håvard er i bygda, blir det liv

– Jeg bor og jobber i Bamble. Det hjelper mye, sier skogsmaskinfører Håvard Håvardsen. Når han ruller skogsmaskinen inn i nye bygder, skjer det noe veldig gledelig.

Bamble kommune er en skogkommune. Hogstaktiviteten er høy. Det er mye skog som er moden for å bli til etterspurte produkter, men mange skogeiere tenker ikke på muligheten.

Helt til Håvard (48) og hans gode kollega, Odd Einar (67), ruller inn i en skog i nærheten.

– Alltid oppmerksom på skau

– Jeg er på jobb i hue mitt hele tida. Når jeg ikke er på jobb i hogstmaskinen, er jeg mye ute i skauen. Jeg går tur og fisker. Da ser jeg tørrgran, for eksempel. Eller hogstmoden skog som kommer til å råtne om ikke den blir hogd i tide.

– Da tar jeg kontakt med skogeieren. Ofte er det folk jeg kjenner. Jeg er jo bambling sjøl, presiserer Håvard.

Håvard har blikk for skog som trenger fornyelse.

3. generasjon skoginteresse

Han har alltid jobbet med skog. Han har arvet interessen av far og bestefar. Når Håvard ser tørrgran i en skog, vet han at det er et tegn på at barkbiller trives. Jo flere tørre trær, jo mer er skogen utsatt for større billeangrep. En hogst bør utføres kjapt for å redde verdiene.

– Jeg begynte å jobbe i skogen sammen med pappa. Jeg var 13 år første gangen jeg brukte motorsag. Dette sier du ikke til mamma, var den klare beskjeden han ga til meg.

Et godt team

– Faren min var skogarbeider og kjørte etter hvert lassbærer. Jeg begynte med kvistmaskin da jeg var 20. Vi jobbet sammen til 1998, forklarer Håvard. Far Halvard (79) trives fortsatt best med skogsarbeid der han produserer 200 vedsekker i året hjemme på gården.

Håvard bor i nabohuset til foreldrene på Asdal, som altså er en bygd i Bamble. Bare i Asdal og nabobygda Surtebogen fikk skogsmaskinlaget felt og kjørt ut 11 000 kubikk i fjor vinter.

Stor aktivitet

– Det blir 11 000 kubikk også i år, sier Håvard.

Når skogsmaskinene er i bygda og tømmerhaugene ligger ryddig langs en vei, ser innbyggerne muligheten. Med god påvirkning fra den lokale skogmaskinføreren.

– Bamble har voldsomt mye tømmer. Vi flytter maskinene ut av Bamble hvis det ikke er nok å gjøre her, men nå har vi vært i Bamble siden november 2020. Det er nok av oppdrag, forklarer Håvard, som sammen med Odd Einar Moen er ansatt hos Mustvedt AS.

Blir Odd Einar pensjonist?

Odd Einar vurderer å pensjonere seg, men har ikke bestemt seg helt.

– En flinkere mann skal du lete lenge etter. Odd Einar er en vanvittig god arbeidskamerat, sier Håvard, som håper kollegaen fortsetter å kjøre tømmeret ut av skogen noen år til.

Håvard er også skogeier. Han har 800 mål på Sortedal gård, som er morens slektsgård.

Håvard har slått rot

– Jeg vil ikke bytte jobb med noen. Jeg stortrives. Jeg har prøvd et par ganger å jobbe vekk fra skauen, men det er en grunn til at jeg vil tilbake. Det er en egen frihet å jobbe i skauen. Jeg bodde ved operaen i Oslo på brakke da jeg kjørte gravemaskin. Det var trafikk og bråk.

Godt samarbeid

I helgene, når Håvard likevel er rundt i skogen, ser han samtidig etter nye hogstoppdrag. Han tar ofte skogeier med ut for å vurdere skogen og forklarer hvorfor hogst bør utføres. Deretter kobler han på Finn, som ordner det administrative før en hogst kan begynne.

Samarbeidet med skogbruksleder Finn Schøning i AT Skog er godt. Håvard prater med bekjente, naboer og kamerater. De han ikke kjenner, tar direkte kontakt med Finn.

Fikk skogbruksprisen

– Oppdragene du får og kontakten dere har med bamblingene, betyr at dere gjør en god jobb?

– Ja, det gjør vel det, sier Håvard. Han er opptatt av at hogsten skal se ryddig og fin ut.

Skogeierne i Bamble har vist at de setter pris på skogsmaskinføreren. Håvard Håvardsen har fått Skogbruksprisen i Bamble for innsats og interesse.

Skogbrukaktiviteten i Bamble er stor og ny skog plantes etter hogst til glede for neste generasjon.
Skrevet av Stine Solbakken
24/05/2022