Når Peder har kurs, blir det fort fullt

Vil du lære å bruke motorsag, plante riktig eller stelle ungskog? Peder Aarø er en av 30 dyktige instruktører hos Skogkurs, som opplever økende interesse for praktisk skogsarbeid.

– Jeg har blitt det jeg har villet, sier kursinstruktøren, bedriftslederen og sauebonden i Kragerø. Han rekker over innholdsrike dager og uker ved å dele seg ganske tydelig i tre.

I ukedagene driver han firmaet Skagerak Trepleie, der han sammen med åtte ansatte jobber i bransjen for trepleie, linjerydding, kveldssol og sjøutsikt. Mange hytteeiere ved sjøen er på kundelisten. Innimellom jobben, som omfatter rundt 500 oppdrag i året, setter han av tid til å holde kurs. I fjor hadde han 25 kurs.

Lader opp med sau og skog

– I helgene blander jeg ikke jobb og fritid. Da bruker jeg tiden på hobbyen min, forklarer Peder og inviterer inn i sauefjøset. Han bygde nytt fjøs for få år siden, der han har do, dusj, sovehems, kjøkken og godstoler.

– I helgene steller jeg sauene. Det er hobbyen min. Sett deg ned og slapp av litt, sier han.

Der, sittende foran de store glassvinduene med utsikt over saueflokken, er et av stedene den engasjerte og aktive Peder lader batteriene. Under lammingen i vår, skal han tilbringe mye tid på fjøskontoret. Flokken på Aarø gård skal øke med 110 lam.

Anbefaler egen tømmerkoie

Et annet sted han lader opp, er tømmerkoia ved sauenes beite en liten kjøretur vekk fra gården. Koia ligger idyllisk til ved et vann. Peder og samboeren Tanya, som også jobber med trepleie, nyter kortreiste hytteturer hit.

– Jeg mener jo at alle skaueiere bør ha ei tømmerkoie, som denne lille bua vi har i laft. De siste årene har vi derfor hatt ti laftekurs, forklarer lederen i Sannidal skogeierlag.

I tillegg til å jobbe på oppdrag for Skogkurs, sørger han for god kursaktivitet i eget skogeierlag.

Populære kurs

– Jeg klarer ikke å holde kjeft og har mange ideer. Jeg får utført ideene, også. Min erfaring er at du kan leve av hva som helst, bare du er interessert nok.

– Jeg måtte bestemme meg for å ikke engasjere meg i for mange ting. Jeg skal derfor kun drive med det som har med tre å gjøre, presiserer 58-åringen på Aarø gård. Gården, med en produktiv skogeiendom på 2000 mål, ble kjøpt av oldefaren i 1904.

Han innrømmer at han er litt for god til å markedsføre kursene han setter av tid til. De blir fort fulle.

– Liker å lære bort

– Ekstra viktig dette året, er kurs i Norsk PEFC Skogstandard. Alle som skal jobbe i skogbruk må oppdatere seg etter den nye standarden fra 1. mars. Dette kurset kan også tas som nettkurs. Skogkurs har veldig mange gode nettkurs, presiserer Peder.

– Hvordan klarer du å ha så stort engasjement for kurs år etter år?

– Jeg er interessert i alt som har med skogbruk og natur å gjøre. Jeg liker å lære bort. Dessuten er det veldig spennende å se hvem som kommer inn den døra der for å gå på kurs, sier Peder og nikker mot inngangen til firmakontoret. Rommet fungerer også som kurslokale med sitt røffe interiør.

Økende interesse

– Mange skogeierlag vil kun ha egne medlemmer på kurs, men jeg vil anbefale å åpne kurs for andre, også. Da ser jeg at færre kurs blir avlyst.

– Det kommer deltakere fra hele Østlandet til kurs i Kragerø. I tillegg til skogeiere som skal hogge selv, er det linjeryddere, stiryddere, kommune- og bedriftsansatte som trenger kurs.

– Det er også mange unge og voksne som er lei av å jobbe inne og foran pc. Interessen for skogbrukskurs har økt. Om våren er det skogplanting og ungskogpleie som er aktuelt, mens om høsten og vinteren er motorsagkurs populært, oppsummerer Peder Aarø.

Selv om han har vært instruktør for skogkurs siden 1995, er engasjementet like stort. Innen sommeren skal han arrangere 15 kurs.

Peder planlegger for et halvt år av gangen og annonserer så mange kurs han har tid til.

FAKTA

Skogkurs: Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) ble stiftet i 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965.

Eiere: Skogkurs sine medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til kunnskapsformidling om skogbruk. Skogkurs har 37 medlemsorganisasjoner, deriblant AT Skog.

Oppdrag: Skogkurs skal bidra til kompetanseheving for aktørene i skogbruksnæringen og til formidling av kunnskap om skog og natur til skoleverk og allmennhet.

I 2022: Instruktørene i Skogkurs gjennomførte 610 kurs. De faste ansatt hos Skogkurs gjennomførte i tillegg 250 kurs og tiltak. Kurs ble gjennomført av 365 kvinner og 3418 menn.

Mest populære: Kurs i bruk og vedlikehold av motorsag, ungskogpleie, bruk av skogbruksplan, skogfond og skatt og feltkontroll av hjortevilt.

Ønsker du kurs? Kontakt ditt lokale skogeierlag, som kan arrangere kurs i samarbeid med Skogkurs.

Sjekk ut instruktør og kurstilbud her: Skogkurs

Skrevet av Stine Solbakken
06/03/2023