AT Skog/om oss/Kvalitets- og miljøpolitikk

AT Skog skal bidra til en bærekraftig utvikling, og Norsk PEFC Skogstandard legges til grunn for all skogbehandling, samtidig som vi skal oppfylle alle aktuelle lover og forskrifter. AT Skog skal arbeide for økt miljø- og kvalitetsbevissthet i organisasjonen. Dette skal gjøres ved kontinuerlig, planmessig forbedringsarbeid i forhold til forurensning, annen miljøpåvirkning og kvalitet på produkter og tjenester.
 
Vår kvalitets- og miljøpolitikk gjelder kunder, leverandører og ansatte. Det er summen av handlinger fra disse tre grupper som skaper resultatene. Når eiere leverer tømmer til AT Skog, er de å betrakte som leverandører. Kvalitets- og miljøkravene fastsettes som en del av kontraktsbetingelsene for alle tømmerleverandører gjennom AT Skog.
Hovedmål
  • å oppfylle alle inngåtte avtaler i henhold til våre gjeldende kvalitets- og miljøkrav samt avtalte frister og marginer.
  • å følge opp vedtatte rutiner som har betydning for kvalitet og miljø samt vise åpenhet i miljøspørsmål.
  • å forbedre vedvarende mål for organisasjonen AT Skog.
  • å lære opp alle ansatte i operasjonell drift og entreprenører i ny PEFC Skogstandard.
  • å redusere sporskader etter drift.
  • å redusere antall kilometer for tømmerbiler.
Miljøpolicy
AT Skog skal ikke være direkte eller indirekte involvert i handel med skogprodukter med ulovlig opphav som:

1) Hogst eller handel med ulovlig avvirket tømmer eller andre skogsprodukter
2) Tømmer som er avvirket i strid med tradisjonelle og menneskelige rettigheter
3) Tømmer som er avvirket i områder med høye naturverdier
4) Tømmer fra områder som avskoges permanent eller skal gjøres om til plantasjer
5) Tømmer fra genmodifiserte treslag
6) Med hensyn til arbeidsmiljøet, følges lover og regler i Arbeidsmiljøloven.

Miljømål

AT Skog har følgende fokus i sine miljømål:

  • Vann, erosjon og avrenning i forbindelse med skogsdrift
  • Foryngelse og ungskogpleie som sikrer framtidsskogen
  • Vannbeskyttelse