– Pengene skal gå til grus

Medlemmer av AT Skog, som har levert tømmer til AT Skog i 2016, 2017 eller 2018, får nå etterbetalt til sammen 25 millioner kroner.

Oppgjørets størrelse bestemmes av volumet som er solgt til AT Skog. Skogeier Heidi Aspeflaten får rundt 19 000 kroner etterbetalt. Etterbetalingen er på cirka 9 kroner per kubikk.

Gode resultater

Samvirkeloven definerer hva et overskudd i samvirkeforetak kan benyttes til. Styret i AT Skog etablerte etterbetalingsfondet i 2016.

Med overskudd i tre år på rad, har fondet økt til 25 millioner kroner. Pengene skal nå utbetales til medlemmer, som har hatt samhandel med AT Skog i denne perioden.

Fondet er bygd opp etter gode resultater, som følge av et godt tømmermarked, driftsforbedringer og kostnadsreduksjoner over tid.

– Viktig prinsipp

– Jeg er veldig godt fornøyd med at overskuddet utbetales til medlemmene i AT Skog. Det er et viktig prinsipp i selskapet at lønnsomheten føres tilbake til medlemmene.

– Etterbetalingsfondet fordeles ikke til de som eier oss, men de som bruker oss og legger grunnlaget for selskapets inntjening, sier administrerende direktør Anders R. Øynes i AT Skog.

Utbetalingsdato 25. november

– Pengene skal gå til grus, som vi nettopp har fylt på plassen der tømmerbilen snur, sier Heidi Aspeflaten (35).

Hogsten hun og samboeren gjennomførte i 2018 på skogeiendommen i Bamble i Telemark, gir henne nå en ekstra utbetaling.

Oppgjør for volumet hun har solgt til AT Skog, øker nå med rundt 19 000 kroner.

Utbetalingsdato fra AT Skog er 25. november. Alle de drøyt 3000 medlemmene, som mottar etterbetaling fra AT Skog, får informasjon i Min side når utbetalingsdato nærmer seg.

– Overraskelse

– Jeg hadde ikke hørt om etterbetalingsfondet, så dette var en positiv overraskelse, sier Heidi, som flyttet hjem i 2015 etter ti år i Bergen med studier og advokatjobb.

I januar startet hun egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Skomvær i Porsgrunn.

– Jeg har vokst opp med pappa som har drevet gård og jobbet praktisk, men jeg har ikke selv deltatt spesielt aktivt i skogsarbeidet.

God støtte

– Pappa er fortsatt en god støtte etter at vi overtok gården. Han kjenner skogseiendommen godt, har bygd og vedlikeholdt skogsveier og forvaltet skogen.

– Det er trygt at han er nær når vi skal ta beslutningene. Vi har planer om å hogge mer i vinter, forklarer Heidi. Samboeren har også full jobb og sammen har de to små barn.

– Jeg føler vi er på god vei som skogeiere. Vi har vært på kurs i ny skogbruksplan. Jeg er glad for alt som er digitalt, så skogbruksplanen i ALLMA er nyttig – men det er mye å sette seg inn i, oppsummerer Heidi, som fikk plantet 8500 nye planter på hogstfeltet våren 2019. Til denne jobben engasjerte hun AT Skog.

Investerer i gården

Heidi Aspeflaten liker kontrasten hun nå har med jobb og bosted. På kontoret er det dress og høye hæler før hun drar hjem til firehjuling og frisk luft.

– Det er veldig fint å ha oppgaver hjemme som gir fysisk aktivitet og mulighet for å koble av kontorjobben.

– Det er kanskje ikke så spennende å bruke etterbetalingen på grus, men vi er opptatt av å investere i eiendommen. Vi satt av 20 % av tømmeroppgjøret på skogfond og dette skal brukes til nødvendige tiltak i skogen.

– Faren min syns vi har en av Bambles flotteste skogeiendommer, men han har nok en veldig subjektiv vurdering av skogen vår, avslutter Heidi med et stort smil.

FAKTA

Hva er samhandel?

Samhandel er medlemmenes tømmeromsetning gjennom AT Skog.

Hvilken betydning har samhandel for etterbetalingen?

Medlemmenes økonomiske samhandel med AT Skog er selve grunnlaget for samvirkeforetaket. Samvirkeloven vektlegger nettopp samhandel sterkt. Medlemmene må ha samhandel med AT Skog for å ha rett til en andel av etterbetalingen.

Hvor mange får etterbetaling?

I overkant av 3000 medlemmer.

Skrevet av Stine Solbakken
07/11/2019