Rekordhøy etterbetaling og gjenvalg i styret

Rekordhøy etterbetaling og mye engasjement på det første fysiske årsmøte i AT Skog.

I tre år har AT Skog arrangert digitale årsmøter. Faktisk var 2022-årsmøtet som ble holdt på Strand hotell Fevik i Grimstad i forrige uke, det første siden fusjonen med Vest Skog i 2019. Mye har skjedd siden det.

Rekordstor etterbetaling

Årsmøtet vedtok enstemmig utbetaling av 23,56 millioner kroner fra innestående medlemskapitalkonto. Det betyr at medlemmer som solgte tømmer til AT Skog i 2021 får etterbetalt omlag 19 kroner per kubikk. Dette medlemsutbytte utbetales i november i år. Styrets forslag til disponering av resultatet for 2022 på drøyt 30 millioner kroner etter skatt, ble også vedtatt. Medlemmenes andelskapital blir forrentet med 4,5 millioner kroner og resten av beløpet på knapt 26 millioner, overføres til medlemskapitalkonto for framtidig medlemsutbytte. Det tilsvarer cirka 21 kroner per kubikk.

Les nyhet fra årsmøtet: skog.no

Enstemmig valg

Årsmøtet vedtok også enstemmig valgkomiteens forslag til styre og godtgjørelsen til disse.

Styret i AT Skog:

Olav Veum (leder)              På valg i 2024

Birgit Eiken                   På valg i 2024

Åse Egeland                På valg i 2024

Even Hedland             På valg i 2024

Bengt Drageset          Gjenvalgt for to år

Ingeborg M. Landsverk Gjenvalgt for to år

Dag Arthur Aasbø     Gjenvalgt for to år

Varamedlemmer til styret:

Ivar Tangeraas                   På valg i 2024

Tor Peder Lohne                 På valg i 2024

Kjersti Rørmoen                 Ny og valgt for to år

Bildetekst: Bak fra v. Bengt Drageset, Hilde Haukom, Even Hedland, Jon Bjarne Onsøien og Trond Saga.

Foran fra v. Birgit Eiken, Ingebjørg Marie Landsverk, Dag Arthur Aasbø, Åse Egeland. Olav A. Veum og adm.dir. Anders R. Øynes.

Foto: Roar Ree Kirkevold/Magasinet Skog

Skrevet av Stine Solbakken
15/05/2023