Har du hogstmoden gran av sorten Edel, Kvit eller Sitka?

I slutten av april har AT Skog avtalt en skipning som også tar imot sagtømmer av Edelgran, Sitka, Kvitgran og mer spesielle varianter av gran.

Alle bartreslag kan legges med, men ikke furu, sypress og thuja,.

Skogbrukslederne Terje Birkeland (fra v.), Eivind Kvinlaug og Arild Omestad ved AT Skogs kontor i Lyngdal (bildet), har fått spørsmål fra skogeiere om å levere ulike sorter av gran. Nå er muligheten kommet.

Gjelder fire kommuner

Sortimentet legges tilgjengelig på Min side for skogeiere i Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal og Farsund.

For skogeiere i tilgrensende kommuner – ta kontakt med AT Skogs servicekontor.

Sortimentet har romslige kvalitetskrav. Faste lengder på 4,30 meter, og minste toppmål er 13 cm under bark. Det er anledning til å legge med stokker opp til 80 cm i diameter.

Vil du rekke skipningen?

Pris på dette sortimentet er 605 kroner per kubikk. Dette er en gylden mulighet til å få en god pris på sortimenter, som ellers har et begrenset marked.

For å planlegge skipningen må sortimentet meldes inn før 1. mars.

For å rekke båten må det meldes henteklart innen 15. april.

Skrevet av Stine Solbakken
19/01/2024