Skogbruksplan

Dette er et nyttig styringsverktøy for en effektiv og bærekraftig ressursforvaltning av skog og utmark. En slik plan gir deg oversikt over ressursene i skogen. Du får en perm som inneholder en rapport og ulike kart. AT Skog utfører områdetakster, fellestakster og enkelttakster.

Kjetil Vinje

Kontakt avdelingsleder for plan, Kjetil Vinje

Mail: kv@atskog.no

Mobil: 959 60 790