Skogbruksplan

Hva er skogbruksplan?

En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Planen består av lett lesbare kart og råd om hvordan eiendommen bør drives best mulig med hensyn til økonomi og miljø i et langsiktig perspektiv.

Hvorfor trenger jeg ny skogbruksplan?

Du trenger skogbruksplanen for å ha oversikt over aldersfordeling og volum i skogen. Planen er et godt verktøy til drift av eiendommen. Det blir enklere å sende dokumentasjon når du skal søke tilskudd til planting og ungskogpleie. Beslutninger du gjør i dag, får konsekvenser langt inn i fremtiden. En plan for skogen gir best resultat.

Hva er miljøregistrering?

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. For å selge tømmer, må du ha en miljøsertifisert eiendom. Resultatene legges inn i skogbruksplanen. Kan jeg bruke skogfondet mitt til skogbruksplan? Ja, det kan du. Her kan du sjekke din skogfondskonto.

Fra perm til skjerm

Planen blir presentert i perm, men AT Skog anbefaler i tillegg den digitale løsningen. Kart- og planverktøyet ALLMA i basisversjon, er gratis for medlemmer i AT Skog som har ny skogbruksplan. Da får du alltid oppdatert informasjon om skogeiendommen din på pc, nettbrett og mobil.

Hvem starter en planprosess?

Fylkesmannen tar initiativ til nye skogbruksplaner i en kommune. Per i dag gir staten 50 prosent tilskudd til skogbruksplaner. AT Skog er en utøvende aktør, som får oppdrag etter anbudsrunde.

 

Bestill skogbruksplanen her: ALLMA

 

AT Skog utfører også områdetakster, fellestakster og enkelttakster.

Spørsmål? Kontakt teamleder for plan, Kjetil Vinje:

Kjetil Vinje

Epost: kjetil.vinje@atskog.no

Mobil: 959 60 790