Skogeier i asfaltjungelen

– Jeg synes det er gøy å drifte skogen. Der kan jeg ta raske beslutninger, noe som er helt annerledes enn dagene på jobb.

Kenneth Bull (57) jobber midt i Oslo med arbeidsplassutvikling og it løsninger. Å bo i byen og eie skog 170 kilometer unna, er ikke til hinder for å være en aktiv skogeier.

Enkelt å følge med

– Det er litt merkelig hvordan man naturlig vokser inn i en rolle. Det største målet for meg er å forvalte og utvikle skogen på en slik måte at den overleveres til neste generasjon bedre enn da jeg tok over. De digitale løsningene gjør at jeg kan følge med på alt som anbefales utført på skogeiendommen, sjekke om det er utført og selv foreslå ting som bør gjøres, sier Kenneth.

Spennende kontrast

Skogeiendommen har vært i slekta siden 1775. Familien eier den nest største skogeiendommen i Bamble.

– Jeg synes det er veldig gøy å ha hovedansvaret for å drifte skogen.  Det er en spennende kontrast mellom det å kunne ta alle beslutninger selv sett opp mot det å jobbe i et stort konsern hvor beslutningsprosessene ofte er lange, og mange må uttale seg før beslutning kan fattes.

Opplæring av bestefar

– Jeg har drevet eiendommen siden jeg var 31 år. Jeg fikk opplæring av bestefar. Vi hadde også en ansatt skogbestyrer som pensjonerte seg da jeg tok over. Han hjalp meg mye i starten. Etter hvert fikk jeg hjelp til hogst og planlegging av AT Skog, forklarer han etter en jaktdag i overskyet høstvær.

Skogbruksplanen bidrar til oversikt over skogressursene, men er også nyttig til jakt.

Familien bruker eiendommen aktivt, men Kenneth innrømmer at han ikke kjenner skogen sin like godt som de som bor i nærområdet.

– Jeg er ikke så ivrig etter å bruke skogen til tur og jakt, men jeg synes det er morsomt å drifte skogen. Jeg trenger ikke å kjenne skogen godt for å forvalte den godt.

Viktig med digitale løsninger

– Det er viktig at de digitale løsningene, som skogbruksplanen Allma, blir oppdatert løpende med endringer i skogen. Når du ikke bor på eiendommen er du avhengig av at info i Allma er oppdatert for å kunne følge med. For neste generasjon vil de tekniske løsningene sannsynligvis bli enda viktigere. Som medlem i AT Skog er jeg derfor opptatt av at skognæringen og AT Skog satser på å utvikle sine teknologiske løsninger, presiserer Kenneth.

Gode diskusjoner

Han har digital skogbruksplan og har i mange år hatt skogbruksledere i AT Skog til rådgivning om hva som bør gjøres.

– Gjennom skogbruksplanen kan jeg følge med, spørre om alt jeg lurer på og oppdatere meg. Da får vi gode diskusjoner, sier skogeieren, som presiserer at han ikke har skogfaglig kompetanse, men kan bidra på andre måter.

Best på støtteordninger

– Jeg er god til å sette meg inn i regler om skogbruk, tilskudd, skatt og støtteordninger. Jeg har aldri tatt en krone ut av et hogstoppgjør. Jeg bruker alt av inntekter fra skogen på eiendommen. Det er jevnt behov for vedlikehold av bygninger, veibygging, slådding og grusing, planting, suppleringsplanting og ungskogpleie. En periode var det også ekstra tilskudd til å oppgradere bruer, som jeg benyttet meg av. Jeg bidrar med økonomiske ting.

Kenneth kombinerer urbant arbeidsliv med aktiv drift av skogen i Bamble.

Begge foto i Oslo: Roar Kirkevold/magasinet Skog

– Jeg gjør det jeg er god på, så ber jeg om råd til skogforvaltningen fra de som er best på det. Jeg synes det er viktig å få en god pris for tømmeret. Jeg er lojal mot AT Skog, men sjekker gjerne litt ekstra rundt på pris. Jeg synes det er moro å følge med og forhandle.

Jaktlaget følger med

Kenneth Bull legger vekt på lokal forankring i drift av skogeiendommen. Han bruker arbeidskraft fra nærområdet til å utføre oppdrag.

– Best mulig gevinst gjennom kommersiell jakt er ikke viktig for meg, men at de som får leie har lokal tilhørighet. Jaktlaget, som jeg er med i, er opptatt av eiendommen, de sier fra om det oppstår noe og bidrar til gode diskusjoner. De kjenner eiendommen bedre enn meg siden de er ivrige jegere og bor i området.

Binder 220 000 CO₂

– I byen er det ikke så mye snakk om skogbruk. Derfor er det ekstra motiverende å delta på møtene i Bamble skogeierlag og bli med på befaringer med skogbruksleder når større planer skal legges.

– Jeg hogger skog årlig. Eiendommen er godt forvaltet i generasjoner. Jeg er opptatt av å vedlikeholde den videre på en god måte.

Skogeieren bruker inntektene fra hogstoppgjør til å skjøtte veier og skog.

– Begge barna synes det er hyggelig og morsomt å bli involvert i skogsdriften. Odelsjenta på 28 er interessert, så jeg involverer så godt jeg kan. Min datter vil overta en mer oppgradert eiendom enn meg, sier Kenneth Bull.

– Jeg synes det er verdt å bruke penger på for eksempel skogsveier. Da blir forholdene bedre for hogst, tømmertransport og jakt. Dessuten synes både jeg og barna det fint å tenke på at skogen binder 220 000 tonn CO₂.

Skrevet av Stine Solbakken
03/11/2022