Bø skogeierlag

Faghjelp: Håvard Bakka 977 38 631

Ny skogbruksplan i 2020!

Det er nå sendt ut tilbud til alle skogeiere i Nome, Bø og Sauherad med tilbud om ny oppdatert skogbruksplan. Den blir produsert i ALLMA slik at skogeier kan utnytte mulighetene i den digitale skogbruksplanen fullt ut. Det gis statstilskudd til utarbeidelse av de nye planene.

Les mer og bestill her: Bestillingsskjema

Brosjyre i pdf: Midt – Telemark