Marnardal skogeierlag

Skogbruksleder AT Skog: Torje Hommekland 904 12 246/ torje.hommekland@atskog.no

Faghjelp: Toralf Håland 975 70 490

Ny skogbruksplan i 2020!

Det sendes ut tilbud til alle skogeiere i Marnardal med tilbud om ny oppdatert skogbruksplan. Den blir produsert i ALLMA slik at skogeier kan utnytte mulighetene i den digitale skogbruksplanen fullt ut. Det gis statstilskudd til utarbeidelse av de nye planene.

Les mer og bestill her: Bestillingsskjema

Brosjyre i pdf: Marnardal

Følg oss på Facebook