Solid skogbruksår i et godt tømmermarked

PRESSEMELDING

Porsgrunn, 8. april 2024 

2023 har vært preget av et godt tømmermarked, mens den økonomiske utviklingen for AT Skog konsernet har vært påvirket av et svært dårlig trelastmarked. 

Driftsinntektene i AT Skog SA ble 1 491,0 millioner kroner i 2023. Sammenlignet med 2022 er dette en økning på 63,7 millioner kroner (4,5%). Driftsresultatet i AT Skog SA ble 20,8 millioner kroner mot 28,7 millioner kroner i 2022. EBITDA ble 29,7 millioner kroner mot 36,7 millioner kroner i 2022. Resultat før skatt ble 70,8 millioner kroner mot 33,7 millioner kroner i 2022. Resultatet før skatt er sterkt påvirket av utbytte på 36,8 millioner kroner fra AT Skog Invest AS og er basert på gevinster fra tidligere investeringsaktiviteter. 

– Det er stor etterspørsel etter tømmer. Norge, Europa og verden vil ha det fornybare råstoffet vi produserer. Rett nok er det ein tøff marknad for byggemateriale om dagen, særleg i Norge, men det har ikkje dempa etterspørselen etter tømmer. Vi leverer i dag til eigen industri, til ein sterk innanlandsk industri og til eksport. Mangfaldet av kundar skaper etterspørsel. Etterspørsel skapar pris, fremhever styreleder Olav Veum. 

Bilde: Administrerende direktør Anders R. Øynes og styreleder Olav A. Veum i AT Skog.

Norsk økonomi har i 2023 vært påvirket av økende renter og prisstigning generelt. Dette har påvirket etterspørselen og ført til nedadgående aktivitet, spesielt innen boligbygging. Norsk økonomi er fortsatt inne i en høykonjunktur i enkelte bransjer, mens byggenæringene er inne i en lavkonjunktur. Marsjfarten i global økonomi har fortsatt avtatt gjennom 2023.

Som følge av lavere forbruk, investeringer, og prisnedgang på Hasås sine varer, har dette medført negativt resultat for 2023. Innsatsfaktorer, som energi og drivstoff, er fortsatt på et høyt nivå. Dette har bidratt til produksjonstilpasninger og permitteringer på grunn av negativ utvikling på marginene for Hasås gjennom hele 2023. 

Omsetningen for konsernet ble på 2 233,7 millioner kroner i 2023. Sammenlignet med 2022 er dette en nedgang på 197,9 millioner kroner (8,1%). Driftsresultatet i AT Skog konsernet ble – 21,7 millioner kroner, mot 68,6 millioner kroner i 2022 og EBITDA ble 4,0 millioner kroner, mot 86,5 millioner i 2022. AT Skog konsernets resultat før skatt ble -47,7 millioner kroner, hvorav nedskrivning av investeringsaktiviteter utgjør 13,8 millioner kroner. Årsresultatet for konsernet ble -35,4 millioner kroner. 

Styret foreslår etterbetaling på samhandel for 2023 på 15 kroner/m³ for levert tømmer til medlemmene, samt 4,5 millioner kroner til forrentning av innskutt andelskapital.  

Styret foreslår videre at 22,5 millioner kroner overføres til etterbetalingsfond, som nå samlet utgjør hele 86,0 millioner kroner, og 22,5 millioner kroner til annen egenkapital. 

Det ble i 2023 etterbetalt 30,5 millioner kroner til medlemmer, hvorav avkastningen på andelskapitalen utgjør 4,5 millioner kroner. 

Aktiviteten i skogen resulterte i et solid tømmervolum i AT Skog med 1 510 500 m³. Det er på samme nivå som fjoråret. 

– Forventninger fra forbrukere, nye regulatoriske krav, klima og biologisk mangfold vil legge press på hvordan vi driver våre virksomheter. Med riktig tilnærming fra vår side vil dette også kunne styrke vår virksomhet, sier adm.dir. Anders R. Øynes.     

For ytterligere informasjon: 

Adm.dir. Anders R. Øynes t: 905 78 288 

Styreleder Olav A Veum t: 901 38 988 

Skrevet av Stine Solbakken
08/04/2024