Sveinungs maskiner har gått 52 000 timer

Mens de fleste skogsmaskiner blir byttet ut etter 7000 timers kjøring, har Sveinung Hålands to skogsmaskiner gått til sammen 52 000 timer.

– Jeg har en annen strategi. Jeg kjøper brukt utstyr. Det er til tider mye skruing, men jeg er innstilt på å skru sjøl. Jeg holder kostnadene nede og kan tåle at maskinen står i ro, forklarer Sveinung.

Heller skog enn olje

Han har en hogstmaskin fra 2007 og 2011. To lassbærere er fra 1997 og 2000. Og en tredje lassbærer han bruker som delemaskin.

Maskinene durer og går takket være maskineieren, som liker å skru.

– Jeg har ett lag i gang, det vil si en lassbærer og en hogstmaskin. Jeg var på nippet til å gå over i oljebransjen for ti år siden, men jeg har en støttende kone. Da kunne jeg fortsette med skogsmaskiner, forklarer han.

Skogbruk i genene

Sveinung har skoginteresse i genene. Bestefaren var skogsarbeider. Faren, Stig Håland, startet med entreprenørfirma innen skog. Far og sønn drev sammen fram til 2015. Nå er Stig (66) ansatt hos sønnen og trives med det.

Skogbruksleder i AT Skog, Sigve Andreas Hopland, og skogsentreprenør Sveinung Håland.

Håland Skog utfører hogst for AT Skog i Bjørnafjorden, Kvam,  Kvinnherad og Samnanger. I fjor ble Markus Aadland (23) ansatt. Han byttet ut jobben som energimontør med skogsarbeid.

Altmuligmann

– Med far og Markus i jobb, er jeg tredjemann i firmaet, som kan springe rundt og lage driftsvei i terrenget, felle med motorsag og reparere og vedlikeholde maskiner. Jeg har oppdrag stort sett en times reisevei hjemmefra i Kvam, så jeg leverer i barnehagen klokka sju og er hjemme til middag klokka halv fem.

Nesten A4-liv

– Nytt oppdrag betyr ny arbeidsplass, der jeg må tenke ut en ny måte å løse oppgaven på. Vi holder god flyt i det bratte terrenget. Vi kjenner terrenget veldig godt, forklarer Sveinung, som har tett dialog med AT Skogs skogbruksleder og produksjonsleder i oppdragene.

– Det blir mer og mer vanskelig vær, men vi tenker årstid i oppdragene. Jeg har fått meg en støkk når maskinen sklir litt, men ting skjer ikke uforutsett. Vi vurderer hele tiden risiko. I tillegg utfører vi hogsten med minst mulig inngrep i terrenget.

– Vil jobbe ute

– Jeg syns det er kjekkere å styre dagene selv, forklarer Markus i en pause fra felling med motorsag.

– Det er mer fleksibilitet. Det beste med jobben er at hverdagen er variert. Det er alltid nye utfordringer. Jeg liker også godt å jobbe ute, fortsetter Markus, som har vokst opp på småbruk med 1800 mål skog.

– Jeg har vært med faren min i skogen siden jeg kunne gå. Jeg brukte øks og håndsag mens jeg ventet på å bli gammel nok til å bruke motorsag. Jeg tok motorsagkurs da jeg var 15 år.

Hogst i li tar tid

Sveinung, Stig og Markus kan bruke en måned på å hogge 2000 kubikk i en vestlandsli. Hadde terrenget vært flatt, antyder han en tidsbruk på 10 dager.

Mellomlagring av tømmer i lia før lassbæreren frakter det ned til leggeplassen.

– Jeg synes utfordringer er kjekke. Skogen er en fin arbeidsplass. Jeg anbefaler sønnen min å begynne med skogsarbeid. Han er åtte år. Han viser allerede gode takter når han sitter i gravemaskinen, avslutter Sveinung Håland.

Skrevet av Stine Solbakken
20/09/2023