Tenk risiko og bruk sunn fornuft

AT Skog oppfordrer skogeiere, skogsmaskinførere, tømmerbilsjåfører, turfolk og andre som ferdes i skogen, til å bidra med forebygging for å unngå skogbrann.

Skogbrannfaren er stor og økende. Det er svært viktig å tenke risiko, vise aktsomhet og bruke sunn fornuft i skogen.

– AT Skog er i kontinuerlig kontakt med egen verdikjede om skogbrannfaren. De siste ukene har vi hatt jevn kontakt med entreprenørene som utfører hogst om forebyggende tiltak, sier skogsjef i AT Skog, Knut Nesland.

Rutiner ved skogbrannfare

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen.

– Rutinen i AT Skog er i tråd med dette. Det betyr at vi gjennomfører samråd ved skogbrannfare på oransje nivå. Samråd innebærer at skogbruksleder fra AT Skog og skogsmaskinfører legger grunnlag for risikovurdering og sikringstiltak. Ved rødt nivå skal brannberedskapen inviteres med på samråd, forklarer Nesland.

Link til retningslinjene: DSB

Frykter knusktørr sommer

Skogbrand, skogeiernes forsikringsselskap, melder at det hittil i år er registrert om lag 110 skogbranner og nær 500 gressbranner.

– Risikoen for at denne sommeren kan by på ny rekord i antall skogbranner, har økt de siste ukene. Frykten er en reprise av den tørre sommeren i 2018 da det ble registrert drøyt 2000 skog- og gressbranner i Norge, melder Skogbrand.

Som skogeier kan du bevisstgjøre turfolk ved å henge opp skogbrannplakater ved turstier og parkeringsplasser nær turområder.

Bestill skogbrannplakat: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Topp i juli

Ni av ti skogbranner starter på grunn av menneskelig aktivitet. Også skogsdrift kan innebære betydelig risiko for brann når det er tørt. Forebyggende innsats og bevisstgjøring i berørte bransjer har høy prioritet. AT Skog er i kontinuerlig kontakt med aktører i verdikjeden, som for eksempel Skogbrand, om forebygging og sikring av skogverdiene.

Beredskapspakke

Skogsmaskinene som utfører hogst for AT Skog i skogbrannutsatte områder, skal være utstyrt med en beredskapspakke. Den er satt sammen etter anbefaling fra brannberedskapen og består av 25 liters vanndunk, vannkanne med spredehode, skogbrannstryker og spade, er satt sammen etter anbefaling fra brannvesenet. Utstyret skal være påmontert maskinen og kan forhindre at en gnist blir til en stor og omfattende skogbrann.

Skrevet av Stine Solbakken
08/06/2023