Thea, Sigbjørn og Marit oppsummerer tre uker i AT Skog

AT Skog har for andre året på rad gjennomført internship. Tre studenter fra Ås har fått et innblikk i moderne skogbruk fra stubbe til sagbruk.

– Dette har vært kjempegøy, er responsen fra de tre utvalgte studentene, som har vært innom alle avdelingene i AT Skog. Der har de fått et innblikk i driftsteknikk, hvordan skogsdrift utføres i ulikt terreng, lært om skogbruksplanlegging, tømmertransport, bærekraft, PEFC og næringspolitikk, marked, kvalitet og miljø, kommunikasjon, skogplanting og skogstell. De har også besøkt et av sagbrukene i konsernet, nemlig Hasås avdeling Telemarksbruket i Midt-Telemark.

Nyttig med praksis

Sigbjørn Flatin (21) Fra Noresund er odelsgutt og har vokst opp med en far, som er «ekstremt interessert i skogbruk», ifølge sønnen.

– Det er nok der jeg har interessen fra. Jeg liker best å jobbe med ungskogpleie. Det legger grunnlaget for framtidig skog, jeg ser resultater og det er god trim å jobbe med ryddesag og motorsag. Jeg har stelt mye skog hjemme og tatt oppdrag hos andre skogeiere. Det var en besøksdag på Saggrenda videregående skole som vekket interessen for å studere skogfag, forklarer Sigbjørn, som er ferdig med andre året på skogfag på NMBU.

Etter tre uker internship i AT Skog, synes Sigbjørn det mest lærerike har vært kurs i Voss om drift i bratt terreng. I tillegg hensyn og hvordan skog fungerer som sikring i bratt terreng.

– Vi lærer mye grunnleggende skogkunnskap i studiet, men man burde hatt mer praksis i studiet for å forstå helheten bedre, oppsummerer Sigbjørn, som synes internshipen derfor var ekstra nyttig.

I sommer skal han jobbe for Glommen Mjøsen Skog med oppsøkende virksomhet på ungskogpleie og etterkontroll av plantefelt. Han går for en mastergrad i skogfag. Mens han tar bachelor, vil ha ta noen ekstra fag innen skogbruksplan og kartløsning.

Marit (til v), Thea og Sigbjørn oppsummerte oppholdet i AT Skog med bilder, gode tilbakemeldinger og noen gode tips.

– Det gøyaste var frivillig vern

Marit Haug Røynlid (22) fra Åseral har en bachelor i økologi og naturforvaltning. Hun begynner på master til høsten der hun tenker å velge en retning ingen skog- eller viltforvaltning

Hun har vokst opp på gård og er interessert i skog. På videregående hadde klassen elevbedrift der de utførte blant annet ungskogpleie og manuell felling. Hun ønsket å delta på internship i AT Skog for å lære hvordan skogbruket drives. I sommer skal hun jobbe for Statskog med vedlikehold av hytter i Ryfylke. Marit var litt usikker på studievalget da hun skulle til NMBU, for interessen er både innen naturforvaltning og skogbruk. Hun er også veldig interessert i jakt og fiske.

– Eg lærte mest av å få vere med ut på ting i praksis og sjå korleis dei jobbar i felt og brukar ulike verktøy. Kurset på Voss om driftsteknikk i bratt terreng var også veldig lærerikt. Eg tykte det gøyaste var å lære om frivillig vern og å få vere med ut på feltkontroll av ein hogst utført etter FSC-standard. Dette er også veldig relevant for studiet mitt, oppsummerer Marit, som har foreldre som begge har studert skogfag ved NMBU. 

– Morsomst å kjøre tømmerbil

Thea Veum (21) er odelsjente fra Fyresdal og har også foreldre med studietid på NMBU. Skogfag kunne vært et godt valg, men Thea er i gang med industriell økonomi.

– Min første sommerjobb var å rydde skog for pappa. Jeg skal velge noe skogfag i studieløpet mitt, så jeg synes det er nyttig å være på internship for å få noe kunnskap om skogbruk. Jeg synes dette tilbudet er veldig bra. Vi har opplevd og sett så mye forskjellig, både av planlegging og digitale løsninger til arbeid i felt, forklarer Thea.

– Jeg kunne ikke så mye om skogbruk fra før. Jeg har drevet med ungskogpleie da jeg var yngre, men utenom det hadde jeg ikke så mye kunnskap. Jeg har lært mye av å være ute å se på skogsdrift, sagbruk og de praktiske tinga vi har gjort ute. I tillegg lærte jeg veldig mye av kurset i Voss, der vi hadde om driftsteknikk i bratt terreng. Det var interessant å høre om det de gjør på servicekontoret, og det vi ble fortalt om tømmermarked. Siden jeg tar en utdanning som ikke er direkte rettet mot skogbruk, syns jeg likevel at mye av det som blir gjort i AT Skog er relevant for meg, og er et sted jeg kunne jobbet i framtiden, oppsummerer Thea.

Det morsomste hun fikk oppleve i internship, var å få bli med i tømmerbil.

– Men også å få være ute med Ann Kristin, som snakket om kvalitet og miljø og viste oss feltkontroll av FSC område. Turen til Voss og til Grimstad var og gøy, og det har vært både morsomt og givende å bli kjent med Marit og Sigbjørn, sier Thea.

Studentene har også fått tid til å løse oppgaver som er gitt fra AT Skog. Oppsummering av hva de har opplevd og sett – og ideer til hva som kan forbedres – ble presentert på siste arbeidsdag.

Skrevet av Stine Solbakken
30/06/2024