Valguka er i gang – bruk din stemme i dag

Som medlem i AT Skog kan du være med å påvirke din organisasjon.

Valg av utsending til årsmøtet gjennomfører du i Min side. Logg deg på med BankID. Der finner du knappen «Valg 2024», som fører deg til en liste med navn på alle medlemmene i din valgkrets. Alle medlemmer er valgbare.

Stem her: Min side

Fra tirsdag 2. april kan du delta i årets valg av utsending til AT Skogs årsmøte. Årets valg av utsending fra 68 valgkretser gjennomføres digitalt. Du kan avgi stemme fram til midnatt søndag 7. april.

Resultatet publiseres i Min side

Gjennom digitalt valg kan alle medlemmer være med å påvirke organisasjonen uavhengig av hvor de bor. Den digitale løsningen kan benyttes når som helst på døgnet.

Resultatet av valget blir gjort kjent for det medlemmet som får flest stemmer fra valgkretsen og som dermed møter som valgkretsens utsending i AT Skogs årsmøte 7. mai i Kristiansand. Dette gjelder også resultatet av valg på vara. Valgresultatet blir også publisert for alle medlemmer i Min side.

Følg årsmøte direkte

Møtet vil bli gjennomført i tråd med samvirkelovens bestemmelser, der utsendingene fritt kan velge om de vil delta fysisk eller via Teams.

Årsmøtet vil i tillegg bli direkteoverført slik at alle medlemmer i AT Skog kan følge møtet underveis eller se det i opptak senere. Link til årsmøtet vil bli publisert i Min side.

Om valgkretser

Siden omdanningen (2006) av tidligere foreninger til andelslag og senere samvirkeforetak, har organisasjonen hatt en enleddet struktur. Medlemmene er dermed direkte tilknyttet AT Skog uten mellomledd.

AT Skog følger samvirkelovens bestemmelse for større samvirkeforetak, som Tine SA, Nortura SA, Felleskjøpet SA, Glommen Skog SA, Viken Skog SA, ved at medlemmene er representert på årsmøtet ved utsending, jf. samvirkeloven § 37.

AT Skogs geografiske område er inndelt i valgkretser med navn etter geografisk beliggenhet. Medlemmene er tilknyttet den valgkrets eiendommen ligger i.

Valgkretsens hovedoppgave er å velge utsendinger til AT Skogs årsmøte. Utsendingene velges for 1 år av gangen. Det velges også personlig vara. I tillegg til valg av utsending, skal medlemmene i valgkretsen ta stilling til hvilket mandat deres utsending skal ha når det gjelder vedtektsendringer.

Godt valg!

Skrevet av Stine Solbakken
02/04/2024