Vi søker etter 2 skogbruksledere

Skogressursene representerer store muligheter i fremtidens fornybare samfunn.

AT Skog har ambisiøse mål og gode forutsetninger for å løfte skognæringens omfang og lønnsomhet, både for våre eiere og egen virksomhet.

Vi søker:

2 skogbruksledere i Agder

 

Om stillingen:

Skogbruksleder i AT Skog er ansvarlig for kontrakter knyttet til kjøp og salg av tømmerdrifter og skogkulturoppdrag. Dette medfører nær kontakt og samarbeid med skogeiere, skogeierlag og kommunale skogmyndigheter. Deler av arbeidshverdagen vil gå med på planlegging og oppfølging av tømmerdrifter i samarbeid med våre entreprenører. Arbeidet som skogbruksleder er i utvikling og innebærer bruk av avanserte IKT- verktøy for å synliggjøre skogressurser og sikre rasjonell gjennomføring av oppdrag for skogeierne. Stillingens arbeidsområde vil være Agder.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Skogfaglig utdanning på høyskolenivå
  • Gode kommunikasjonsevner eksternt og internt
  • Effektiv, fleksibel og resultatorientert
  • Trives med en hektisk hverdag
  • Egenskaper som integritet, løsnings- og samarbeidsorientert med høy egenmotivasjon og trygghet vektlegges spesielt

 

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

 

Vi tilbyr:

100 % fast stilling – tiltredelse så snart som mulig

Et spennende fagmiljø og du vil jobbe i et team med flere skogbruksledere og produksjonsleder

Mulighet for hjemmekontor 1 til 2 dager pr uke.

Egne budsjett og mål utarbeides for stillingen

Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale. Egen bil må kunne disponeres i prøvetiden. Etter prøvetiden vil arbeidsgiver stille med tjenestebil.

 

Spørsmål om stillingen: Skogsjef Knut Nesland 917 77 045/ knut.nesland@atskog.no

CV og søknad sendes: kjetil.rodland@atskog.no

Søknadsfrist: 14. april 2021

Du kan også se annonsen her: finn.no

Om oss

AT Skog SA er et samvirkeforetak med 9100 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 500 000 m³ tømmer og 1,1 mrd. kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne arealer. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. Hovedkontoret er i Skien.

Skrevet av Stine Solbakken
29/03/2021