Solgt tømmer til AT Skog i 2021? Nå er utbytte utbetalt

I månedsskiftet november/desember ble 23,5 millioner kroner utbetalt til medlemmer som har hatt samhandel med AT Skog i 2021, det vil si et utbytte som blir etterbetalt på solgt tømmer til AT Skog.

Utbetalingen ble vedtatt på AT Skogs årsmøte i mai og utgjør cirka 20 kr/m³. Omsatt volum fra medlemmer i 2021 var drøyt 1,2 millioner kubikk.

Beløpet den enkelte er blitt godskrevet med, fremgår på årsoppgaven over andelsinnskudd og medlemskapitalkonto per 31.12.2022.

De medlemmene som hadde forfalte, ubetalte fakturaer (eks. på medlemskontingent, planter eller skog- og miljøplan) får lavere utbetalt utbytte enn årsoppgaven viser. Dette fordi de forfalte fakturaene blir motregnet.

Gevinst fra eierskap

Som følge av solide økonomiske resultater, har medlemmer som har solgt tømmer til AT Skog fått medlemsutbytte på 104 millioner kroner de siste fem årene.

Med den nylige utbetalingen i slutten av november, har AT Skogs medlemmer fått utbetalt og godskrevet nesten 104 millioner kroner i perioden 2019 til 2023.

– Gjennom sterk underliggende drift i kjernevirksomheten og industrioppkjøpene, har vi lagt grunnlaget for en lønnsom industriell utvikling i verdikjeden, som understøtter skogens betydning og verdiskapingspotensial.

– I 2021 tok AT Skog det store skrittet inn i industrisatsingen. Dette var året da vi kjøpte Hasås, Eikås og Telemarksbruket. Industrisatsingen er hovedårsaken til de gode resultatene, som nå fordeles ut til medlemmene som samhandler med oss. Inntektene fra disse datterselskapene er med andre ord en direkte gevinst fra eierskapet i industri, sier konsernsjef i AT Skog, Anders R. Øynes.

– Skaper verdier for skogeierne

AT Skog har avsatt ytterligere 26 millioner kroner på medlemskapitalkonto til det enkelte medlem utfra samhandel. Dette er ikke vedtatt utbetalt ennå, men er allerede øremerket det enkelte medlem. I tillegg er det satt av 63,5 millioner kroner til etterbetalingsfond. Det er styret som fremmer forslag til økonomisk disponering og årsmøtet som vedtar.

– AT Skogs formål er å skape verdier for våre skogeiere. Aktiv deltakelse lenger ut i verdikjeden er et strategisk valg, og nå ser vi at det gir god effekt. Når resultatet blir godt, kommer det medlemmene til gode. Det skal lønne seg å levere tømmer gjennom AT Skog. Utbytte på samhandel er en ekstragevinst utover markedsprisen, sier styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.

Hovedbildet: Konsernsjef Anders R. Øynes (til v.) og styreleder Olav A. Veum.

FAKTA

Dette er årsmøtet i AT Skog

  • AT Skog har 68 valgkretser.
  • Alle medlemmer i hver valgkrets kan velges som utsending til AT Skogs årsmøte.
  • Medlemmet som får flest stemmer i valget, blir valgkretsens utsending.
  • Valget gjennomføres tidlig på våren.
  • Utsendingene deltar i årsmøtet i AT Skog i april/mai.
  • Innkalling til årsmøte, saksdokumenter og protokoll etter møtet, blir publisert i Min side, der det er tilgjengelig for alle medlemmer av AT Skog.
Skrevet av Stine Solbakken
09/10/2023