Nye krav i Norsk PEFC Skogstandard fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 må alle som skal drive hogst selv og levere tømmer til sertifisert tømmerkjøper, ha godkjent kurs i den nye Norsk PEFC Skogstandard. Det er du som skal utføre hogsten, som må gjennomføre kurset.

Vær likevel oppmerksom på at selvhoggere som skal melde inn tømmer til AT Skog i vinter, må fullføre kurset før hogst kan igangsettes.

Fakta om nettkurset

Nettkurset er primært beregnet for gjennomføring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobiltelefon vil være minst egnet. Du kan gjennomføre emnene og passeringstestene i den rekkefølgen du selv ønsker.

Temaene blir belyst med tekst, bilder og filmer. Emnene dekker det viktigste for kravpunktene, men kursheftet er helt nødvendig for å få fullt utbytte av kurset. Et digitalt kurshefte er inkludert i nettkurset. Du kan gå inn og ut av kurset så ofte du vil. All aktivitet vil bli lagret.

Kurs med instruktør fra Skogkurs

Kurset består av en teoridel inne på ca. 7,5 timer. Det er også mulig å legge til en feltdag/-befaring (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning av en skogeiendom. Kursopplegget kan tilpasses etter behov.

Nettkurset koster 1200 kroner. Kurs med instruktør på 7,5 timer koster 2800 kroner. Kurset er subsidiert med midler fra LUF (Landbrukets utviklingsfond) slik at landbruksprisen er 1680 kroner. Totalprisen for kurs med instruktør fra Skogkurs vil likevel variere fra kurs til kurs (lokaler, med eller uten feltdag m.m).

Kursprisen kommer frem ved påmelding til Skogkurs, som er arrangøren av disse kursene.

Temaheftet “Norsk PEFC Skogstandard – standard for et bærekraftig norsk skogbruk”, samt tilgang til nettkurset Norsk PEFC Skogstandard inngår i kursprisen. Skogfond kan benyttes til å dekke kurskostnaden.

Krav om kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Skogeiere som setter bort skogsdriften til AT Skog eller andre med gjennomført PEFC-kurs, trenger ikke å ta kurset selv. Våre fagfolk og entreprenører har nødvendig kurs og kompetanse i den nye standarden. Kompetansekravet er da ivaretatt gjennom driftsavtalen med oss.

Gjør du derimot jobben selv, må du ha bestått kurs for å kunne selge sertifisert tømmer. Dette gjelder også der skogeier hogger selv med motorsag.

AT Skog og alle andre sertifikatholdere kan ikke ta imot tømmer og selge dette videre som sertifisert, hvis den som planlegger eller hogger ikke har dokumentert kompetanse i den nye standarden.

Skrevet av Stine Solbakken
12/10/2023