Er du selvhogger? Viktig info om PEFC kurs

Fra 1. januar 2024 må alle som skal drive hogst selv og levere tømmer til sertifisert tømmerkjøper, ha godkjent kurs i den nye Norsk PEFC Skogstandard. Den ble gjeldende fra 1. mars 2023. Det er du som skal utføre hogsten, som må gjennomføre kurset.

Fakta om nettkurset

Nettkurset er primært beregnet for gjennomføring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobiltelefon vil være minst egnet. Du kan gjennomføre emnene og passeringstestene i den rekkefølgen du selv ønsker.

Temaene blir belyst med tekst, bilder og filmer. Emnene dekker det viktigste for kravpunktene, men kursheftet er helt nødvendig for å få fullt utbytte av kurset. Et digitalt kurshefte er inkludert i nettkurset. Du kan gå inn og ut av kurset så ofte du vil. All aktivitet vil bli lagret.

Kurset koster 1200 kroner. AT Skogs medlemmer får 40 prosent rabatt når de tar nettkurset, dvs. 720 kroner. Rabattkode og lenke til kurset finner du på Min side på atskog.no. Rabattkoden gjelder ikke på det fysiske kurset med instruktør fra Skogkurs.

Kurs med instruktør fra Skogkurs

Kurset består av en teoridel inne på ca. 7,5 timer. Det er også mulig å legge til en feltdag/-befaring (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning av en skogeiendom. Kursopplegget kan tilpasses etter behov.

AT Skogs rabattordning for nettkurs gjelder ikke for kurs med instruktør. Dette kurset er allerede subsidiert over LUF (Landbrukets utviklingsfond).

Normalpris for 7,5 timers kurs er 2800 kroner, mens landbruksprisen er 1680 kroner. Totalprisen for slike kurs vil likevel variere fra kurs til kurs (lokaler, med eller uten feltdag osv.).

Kursprisen kommer frem ved påmelding til Skogkurs, som er arrangøren av disse kursene.

Temaheftet “Norsk PEFC Skogstandard – standard for et bærekraftig norsk skogbruk”, samt tilgang til nettkurset Norsk PEFC Skogstandard inngår i kursprisen. Skogfond kan benyttes til å dekke kurskostnaden.

Tatt kurset før rabatten ble innført?

Hvis du har fullført det nye kurset før rabattkoden ble innført for AT Skogs medlemmer, sender du beskjed til atpost@atskog.no.

Vi bekrefter til Skogkurs at du er medlem av AT Skog. Skogkurs overfører beløpet som utgjør rabatten til kortet du betalte kurset med.

Krav om kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Skogeiere som setter bort skogsdriften til AT Skog eller andre med gjennomført PEFC-kurs, trenger ikke å ta kurset selv. Våre fagfolk og entreprenører har nødvendig kurs og kompetanse i den nye standarden. Kompetansekravet er da ivaretatt gjennom driftsavtalen med oss.

Gjør du derimot jobben selv, må du ha bestått kurs for å kunne selge sertifisert tømmer. Dette gjelder også der skogeier hogger selv med motorsag.

AT Skog og alle andre sertifikatholdere kan ikke ta imot tømmer og selge dette videre som sertifisert, hvis den som planlegger eller hogger ikke har dokumentert kompetanse i den nye standarden.

Skrevet av Stine Solbakken
12/10/2023