Nytt skogbrannkart for hele landet

02/07/2021

Meteorologisk institutt har tatt i bruk en ny skogbrannfareindeks. Skogbrannfareindeksen har lenge vært et nyttig hjelpemiddel for å vurdere skogbrannfaren. Den gamle skogbrannfareindeksen varslet skogbrannfare for 100 steder i landet. Det var derfor en betydelig risiko for store lokale forskjeller. Den nye skogbrannfareindeksen dekker hele landet, og fremstilles på kart, fremfor spesifikke steder. Skogbrannfareindeksen fremstilles

God sommer i skogen

02/07/2021

Vi ønsker alle våre skogeiere, samarbeidspartnere og kunder en super sommer med gode opplevelser i skog og fjell. Det er redusert bemanning hos oss i juli, men vi kommer sterkt tilbake etter fellesferien.