Nytt skogbrannkart for hele landet

Meteorologisk institutt har tatt i bruk en ny skogbrannfareindeks.

Skogbrannfareindeksen har lenge vært et nyttig hjelpemiddel for å vurdere skogbrannfaren. Den gamle skogbrannfareindeksen varslet skogbrannfare for 100 steder i landet. Det var derfor en betydelig risiko for store lokale forskjeller.

Den nye skogbrannfareindeksen dekker hele landet, og fremstilles på kart, fremfor spesifikke steder.

TRE karT

Skogbrannfareindeksen fremstilles på tre kart, og viser skogbrannfaren for i dag, i morgen og om to dager.

Se varselet her: Skogbrannfareindeks

mest brukte metode

Dagens indeks er også basert på mange flere målestasjoner enn den gamle indeksen. Skogbrannfareindeksen beregnes ut fra temperatur, luftfuktighet, nedbør, vind og snø.

Modellen er basert på den kanadiske Fire Weather Index (FWI), men er tilpasset til norske forhold. Denne modellen brukes også i Sverige og er en av de mest brukte internasjonalt.

Den nye varslingen er utviklet av Meteorologisk institutt med støtte fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB sender ut skogbrannplakater gratis: Bestill

Skrevet av Stine Solbakken
02/07/2021