Slik tar Nils Halvor hensyn i hogsten

22/08/2021

– Jeg er opptatt av at hogsten skal se fin ut, sier Nils Halvor Hagen. Skogsmaskinføreren setter seg inn i hogstmaskinen klokka 5 om morgenen. Han er klar for en ny dag, der jobben han skal utføre er gjennomtenkt og godt planlagt med hensyn til miljøkrav og biologisk mangfold. – Mot bekker og vann skal