Alltid beredt i tilfelle skogbrann

Heldigvis har Pål Moi aldri opplevd svidd lukt mens han jobber i skogen.

Skulle det skje, har han alltid slokkeutstyr en armlengde unna.

– Jeg har stroppet fast en vanndunk på maskinen der, forklarer Pål og peker mot fronten av skogsmaskinen. Inne i førerhuset har han en brannstryker, som han kan stryke over skogbunnen for å kvele branntilløp.

Kan pumpe 1000 liter

I tillegg har han alltid med 1000 liters tank med vann på en henger, som han frakter med seg inn i terrenget. En pumpe er også med for raskt å få vannet til brannstedet.

– Kjører jeg på tørre plasser, har jeg alltid to kanner på maskinen. På høyder med furu blir det tørt først. Granskog skjermer skogbunnen i større grad og skogbunnen holder derfor godt på fuktigheten selv om det er en solfylt sommer.

– Vi vurderer hvor vi skal jobbe i tørre perioder og holder oss der det er forsvarlig, sier Pål som har jobbet i skogen siden 1992. Han kjører både lassbærer og hogstmaskin.

Beredskapspakke

Forsikringsselskapet Skogbrand, som eies av 42 000 skogeiere, delte ut slukkeutstyr til skogsmaskinfirma over hele landet i 2018.

Beredskapspakken, som består av 25 liters vanndunk, vannkanne med spredehode, brannstryker og hakke, er satt sammen etter anbefaling fra brannvesenet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) melder at 9 av 10 branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet.

Bålforbudet

Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene. Flere skogbranner starter i nærheten av vann/innsjøer. DSB mener at dette kan tyde på at mange tror det er greit å grille eller gjøre opp ild hvis man bare gjør det i nærheten av vann.

Bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september er absolutt. Den nye skogbrannplakaten på fem språk er tydelig i sitt budskap.

Send bestilling på skogbrannplakat: trykksak@dsb.no

Hver enkelt av oss har et spesielt ansvar for å forhindre skogbranner. Det er forbudt å gjøre opp ild, bål, grille og lignende som kan føre til brann i skog og utmark.

DSB oppfordrer på det sterkeste til brannsikker atferd:

  • Følg forbudet mot å gjøre opp ild eller tenne bål ute
  • Ikke grill utendørs
  • Ikke stump sigarettsneipen på bakken eller kast glass eller annet som kan starte brann.
  • Oppdager du en skogbrann må du varsle raskt til nødnummer 110.

Kjapp respons

I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Og det er i slike tilfeller Pål Moi og andre som jobber i skogen kan hindre en storbrann med kjapp respons med vannkanne og stryker.

DSB fremhever viktigheten av å oppdage branner tidlig slik at disse kan håndteres raskt og effektivt.

Skogsmaskinførerne, som er ute i skogen hver dag, utgjør en viktig rolle ved å kunne oppdage skogbrann tidlig og handle raskt.

Skrevet av Stine Solbakken
12/06/2020