Simon Thorsdal

Bærekraft- og næringspolitisk sjef